Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
Avgifterna för värme, VA, el och sophämtning har stigit betydligt mer än övriga kostnader i samhället. Munkedals kommun har de högsta avgifterna i landet.
18 september 2009
Länsstyrelsen i Skåne hotar Ystads kommun med nära 1 miljon kronor i böter om man inte lägger ut mer sand på stranden. Sanden ska stoppa erosionen som hotar husen närmast havet.
8 juli 2009
Borås Elnäts lönekartläggning har så stora brister att SKTF har anmält bolaget till Nämnden mot diskriminering. SKTF yrkar på att bolaget ska tvingas betala 500 000 kronor om man inte gör en ordentlig kartläggning.
2 juli 2009
Gässen plågar Malmöborna. Under senare år har stammen exploderat. ”Vi kan inte använda våra gräsmattor”, säger trädgårdsteknikern Arne Mattsson.
29 juni 2009
82 kommunala bostadsbolag sålde nästan 18 000 lägenheter under år 2008. Det är mer än dubbelt så många som 2007.  Det visar en årlig enkät från Boverket.
26 juni 2009
Arbetsmiljön på två reningsverk i Gullspång så är dålig att kommunen riskerar 200 000 kronor i vite. Lokalerna har varit mögelskadade i flera år utan ågärder.
12 juni 2009
Arbetsmiljön på hjälpmedelscentralen i Jönköping är så dålig att landstinget riskerar böter på en halv miljon kronor. ”Vi vill ha nya större lokaler”, säger SKTF-ombudet Roland Håkansson.
5 juni 2009
SKTFarna i de kommunala bolagen fick löne­ökningar på 5,4 procent i snitt förra året. Det är mer än SKTFs medlemmar i kommunerna som fick 4,7 procent. Högst lönelyft i bolagen fick cheferna.
12 maj 2009
Alla som söker jobb i Sundsvalls kommun ska lämna blod och urinprov för att kunna få en anställning. De lokala facken har inget emot testerna.
28 april 2009
Allmännyttans organisation Sabo och Hyresgästföreningen föreslår att bruksvärdesprincipen för hyror bör behållas. Mats Odell (KD), som ansvarar för bostadsfrågorna i regeringen, är positiv.
6 april 2009
Ombildningarna till bostadsrätter slog nya rekord förra året. Bara i Stockholms stad sålde allmännyttan fastigheter för 8 miljarder kronor. 
3 april 2009
Nu sinar bygglovsärendena i kommunerna – och med det intäkterna. Flera stadsbyggnadskontor i landet kan tvingas att minska bemanningen.
25 mars 2009
Tusentals personer riskerar jobben om inte Saab överlever. Hur agerar en kommun i en sådan situation? SKTF-tidningen har besökt Trollhättan, en stad som bävar i väntan på besked om Saabs framtid.
16 mars 2009
Läkarsekreterarna tjänar bäst i Stockholm, audionomerna tjänar bäst i Kalmar och IT-teknikerna tjänar bäst i Uppsala. Det visar SKTF-tidningens undersökning av SKTFarnas löner i landstingen.
10 mars 2009
Släck lampan och stäng dörren. Det är budskapet till de anställda när landstingen i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten drar igång kampanjen Energismart i norr.
9 februari 2009

Sidor