Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
SKTF och arbetsgivarorganisationen KFS har tecknat ett nytt löneavtal för medlemmar som jobbar i energibolagen. Precis som under den förra avtalsperioden är avtalet sifferlöst, det innehåller alltså inga procentsiffror om löneökningar.
24 maj 2010
Tuffa sparkrav gör att facken på länssjukhuset i Sundsvall tar hjälp utifrån. En tidigare inspektör på Arbetsmiljöverket ska granska arbetsmiljön för fackens räkning.
15 februari 2010
Anställda på Sundsvalls sjukhus väntar spänt på hur kommande uppsägningar ska slå. Nyligen samlades ett 100-tal skyddsombud för att förbereda sig för nedskärningarna.
10 februari 2010
Två äldre människor har de senaste dagarna dött i bränder på äldreboenden. Nu kommer krav på att sprinklersystem ska installeras på alla vårdboenden.
8 januari 2010
Tjänstemännen i Sundsvalls kommun får behålla klämdagar, halvdagar före röd dag och kortare arbetstid på sommarhalvåret. Arbetsgivaren och SKTF har enats om ett nytt arbetstidsavtal.
8 december 2009
Flera fackförbund anser att Region Skåne körde över personalen vid beslutet om en sammanslagning av sjukhusen i Lund och Malmö. Nu krävs regionen på skadestånd.
7 december 2009
Att gå till jobbet trots att man är sjuk kan vara skadligt för hälsan och på sikt leda till långtidssjukskrivningar. Det visar en ny studie.
30 november 2009
Sundsvalls kommun är på väg att slopa klämdagar, halvdagar och förkortad arbetstid på sommaren. Arbetsgivaren tycker att tjänstemännen jobbar för lite.
26 november 2009
Socionom, läkare, präst och församlingspedagog är yrken man ska satsa på om men vill ha ett jobb om fem år. Det visar Sacos prognos om framtidens bristyrken.
24 november 2009
Östgötatrafiken bröt mot upphandlingsreglerna när man köpte biogas från kommunens bolag. Konkurrensverket betecknar lagbrottet som synnerligen allvarligt.
19 november 2009
VA-chefen i Örkelljunga kommun får kritik av Justitieombudsmannen, JO. Chefen bröt mot efterforskningsförbudet när han frågade anställda om vem som hade berättat för medierna att dricksvattnet var otjänligt.  
28 september 2009
Jönköpings kommun har tagit emot anonyma anklagelser om att anställda på tekniska kontoret tar emot mutor. Tidigare har liknande anklagelser riktats mot renhållningen och nu har en extern utrednig inletts.
25 september 2009
Kommunägda Öviks energi räknade med en vinst på 40 miljoner, nu pekar det mot en förlust på 70 miljoner 2009. Ruttnande högar av biobränsle är en del i förklaringen.
23 september 2009
Har anställda i de kommunala bolagen bättre löneförmåner än de som arbetar inom övriga delar av kommunen? Det tror den politiska ledningen i Göteborg. Nu ska en kartläggning av förmånerna göras.
23 september 2009
Fastighetstekniker och -ingenjörer kommer att ha en bra arbetsmarknad framöver. Företagen räknar med att behöva nyanställda flera tusen personer de närmaste tre åren.
22 september 2009

Sidor