Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
Arbetslösheten bland ingenjörer minskade under förra året, från 1,5 procent arbetslösa till 1,0 procent. Det visar en ny rapport från fackförbundet Sveriges Ingenjörer.
24 januari 2011
En femtedel av alla ingenjörer och tekniker i kommunerna och landstingen går i pension inom fem år. Oron för att de kommer att bli svåra att ersätta och att mycket kunskap ska gå förlorad är stor.
14 januari 2011
Kommunernas vattenledningssystem och reningsverk är föråldrade. När anläggningarna ska renoveras kommer det att märkas tydligt på vattenpriserna. Det spår VA-chefen i Umeå.
10 januari 2011
Åtminstone 4500 personer har blivit magsjuka av parasiten i dricksvattnet. Nu inleds en förundersökning mot den kommunala VA-verksamheten i Östersund.
30 november 2010
Smittskyddsinstitutets mätningar som nu är klara bekräftar att det finns parasiter i det kommuala vattnet i Östersund. Hittills har över 2 000 personer drabbats av svår magsjuka.
29 november 2010
Söderköpings reningsverk släpper ut för mycket kväve. Länsstyrelsen hotar med vite på 20 miljoner kronor om kommunen inte minskar utsläppen.
12 november 2010
Rökförbudet för de kommunanställda på Gotland har lett till friskare personal och bättre ekonomi. Många har slutat helt och fler än var fjärde har dragit ned på rökningen.
9 november 2010
De flesta tycker att det är rent och snyggt på gatorna. Avsevärt färre medborgare är nöjda med standarden på kommunala gator och vägar. Det visar en enkät med medborgare i 94 kommuner.
8 november 2010
Fastighetsdriften av samtliga sjukhus och vårdscentraler i Västernorrlands landsting läggs ut på entreprenad. 70 anställda berörs.
4 november 2010
12 personer, motsvarande åtta heltider, varslas om uppsägning på Falu energi och vatten. De flesta arbetar på kundtjänsten och är medlemmar i SKTF.
20 oktober 2010
Nära hälften av landets kommuner kan inte ta emot matavfall för omvandling till gas och gödsel. Det gör att det nationella miljömålet inte nås.
26 augusti 2010
Många SKTF-medlemmar kommer att få vänta extra länge på sin nya lön i år. I flera fall ända till i vinter. SKTFs förhandlingschef är kritisk mot att arbetsgivare varit för passiva i väntan på det centrala avtalet.
16 juni 2010
Göteborgs stad säljer Gatubolagets konsultverksamhet. Totalt berörs 120 anställda, varav ett 70-tal SKTF-medlemmar. ” Det känns oroligt”, säger Jan-Åke Bengtsson, som jobbat på företaget i 40 år.
4 juni 2010
Förra året försvann 26 000 jobb från kommunerna. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting. Många av jobben som försvann var teknisk personal och assistenter.
4 juni 2010
Den snabba snösmältningen gör att översvämningar hotar många av landets kommuner. Nu kräver Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, att staten tar ett större ansvar.
31 maj 2010

Sidor