Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
Luleå Energi har flest nöjda kunder av alla elhandelsbolag i landet. Det visar en undersökning som Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har gjort.
12 december 2011
Det råder brist på yrkeserfarna tekniker och ingenjörer på arbetsmarknaden. För nyutexaminerade socionomer och bibliotekarier ser framtiden inte lika ljus ut. Det visar årets Arbetskraftsbarometer från SCB.
5 december 2011
Rekrytering blir en av de största frågorna för energiföretagen de närmaste åren. 7000 nya ingenjörer och tekniker behöver anställdas, visar siffror från Svensk Energi.
25 november 2011
Många kommunala bolag byter nu arbetsgivarorganisation från KFS till Pacta. Konsekvensen för Visions medlemmar är ofta slopad arbetstidsförkortning men längre semester.
17 november 2011
I flera år har tekniska kontoret i Jönköping vägrat lämna ut handlingar om kommunens skogsinnehav. Efter en JO-anmälan kommer förklaringen. Kommunen hade inte det datorprogram som krävdes för att kunna läsa de datoriserade handlingarna.
8 november 2011
Drygt 13 000 medlemmar i Vision är ingenjörer eller tekniker. Yrkesgrupperna har nyligen fått en personlig ombudsman som är särskilt insatt i deras villkor.
15 september 2011
Ett varmare klimat med allt häftigare regn kan bli en börda för landets kommuner. Ett skyfall över Kungsbacka har satt hård press på kommunens VA-verksamhet.
9 september 2011
Det var avloppsvatten som orsakade parasitutbrottet i Skellefteå kommun. Det visar bygg- och miljökontorets rapport som nu är klar.
1 september 2011
De kommunala bostadsbolagen säger nej till jämställdhetsministerns förslag att lagstifta om könskvotering i kommunala bolagsstyrelser.
16 augusti 2011
Vattenparasiten som drabbade Skellefteå kommun ledde till stress och merarbete för många kommunanställda. Men det gav också nya kunskaper och ökad arbetsglädje. Det visar en enkät anställda svarat på.
8 augusti 2011
Kvinnliga studenter förväntar sig ofta en lägre lön än sina manliga kurskamrater. Men de som pluggar tekniska utbildningar lägger ribban högre än de som läser ekonomi.
20 juni 2011
Sju av tio kommuner tror att de kommer att få svårt att rekrytera tekniker och ingenjörer de kommande åren. Det visar SKTF:s personalchefsbarometer. Även chefer och ekonomer väntas bli bristyrken.
10 maj 2011
103 kommuner har så svag bostadsmarknad att de kommer att tvingas riva fastigheter. Akut behöver 3 600 lägenheter rivas och på sikt måste 7 600 bort.
26 april 2011
Fem av landets tio största kommunägda bostadsbolag gick med förlust under 2010 om man räknar bort reavinsterna. En orsak är att det åldrande fastighetsbeståndet har stora underhållsbehov.
25 februari 2011
Västerbottens läns landsting tillåter anställda att ha mobiltelefonen påslagen på fler platser. Samtidigt blir landstinget tydligare med att mobilförbudet på intensivvårdsavdelningar ska följas.
15 februari 2011

Sidor