Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
En pr-byrå har fått närmare 60 miljoner kronor från Stockholms stad för att få invånare att bilda bostadsrätter.
25 september 2012
Kommunerna har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Men det är svårt att erbjuda konkurrenskraftig lön och karriärmöjligheter i slaget om morgondagens arbetskraft.
19 september 2012
Det kommunala vägnätet i Sverige är förfallet. Men kommunernas satsningar på vägunderhåll skiljer sig stort.
6 september 2012
En tjänsteman på trafikkontoret i Stockholm har blivit avskedad efter en svindlerihärva i samband med ett tunnelbygge. Staden kan ha blivit lurad på 28 miljoner kronor.
27 augusti 2012
Kommunalt anställda ingenjörer är nöjda med sina jobb men missnöjda med lönen, det visar en ny rapport.
20 augusti 2012
Ett 90-tal anställda på Falkenbergs bostadsbolag Fabo får drygt 4 000 kronor i bonus för att de lyckats minska energianvändningen i företaget.
12 juni 2012
Avtal för 3 000 Visions-medlemmar klart
Nu har Vision och arbetsgivarparten KFS tecknat ett nytt avtal för 3 000 medlemmar som bland annat jobbar på behandlingshem, parkeringsbolag och länsmuseer.
5 juni 2012
Nu är ett nytt bilavtal klart för dem som jobbar i kommunala bolag. Nytt är bland annat att man kan få ersättning för utlägg för utgifter som biltullar och trängselskatt.
11 maj 2012
Över 147 000 kronor per invånare. Så stora är tillgångarna i Skellefteå som är den överlägset rikaste kommunen i landet. Laxå kommun intar den föga smickrande sistaplatsen.
26 april 2012
Visions medlemmar som arbetar på kommunala energibolag har fått ett nytt löneavtal. Precis som tidigare innehåller avtalet inga procentsiffror.
13 april 2012
När politikerna i Ljungby ville ta ut mer pengar ur det kommunala energibolaget protesterade styrelsen och personalen. Nu tvingas alla ledamöter i styrelsen avgå.
15 februari 2012
Unga som vill vara säkra på jobb i framtiden ska sikta på en omsorgsutbildning. Även tandsköterskor och högskoleingenjörer kommer att bli högt eftertraktade, visar SCB:s nya prognos.
25 januari 2012
Örnsköldsviks kommun måste gå in med 900 miljoner i sitt energibolag, Öviks energi, för att undvika att bolaget går i konkurs. Energibolaget utesluter inte heller personalminskningar.
23 januari 2012
Servicekontoret i Borås kommun bör stoppas från att sälja mark- och anläggningsarbeten till andra kommuner och företag. Det anser Konkurrensverket som nu stämmer kommunen i domstol.
23 januari 2012
Styrelsen i Ljungby Energi tvingas avgå. Orsaken är att de vägrar acceptera kommunstyrelsens krav på högre vinst.
11 januari 2012

Sidor