Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
<P>Landstingets fastighetsbolag i Stockholm går bättre än någonsin. Förra året gjorde bolaget en rekordvinst på 742 miljoner kronor. Året innan var vinsten 82 miljoner.</P>
26 februari 2002
<P>Gatu- och fastighetsnämnden får skarp kritik av Stockholms stads revisorer för sina upphandlingar. Samtliga sex granskade ärendena saknar väsentlig dokumentation. Sättet att värdera anbuden ifrågasätts. Beloppet på de kritiserade upphandlingarna är på över 27 miljoner kronor.</P> <P>&nbsp;</P>
1 februari 2002
<P>Om ett antal år kan förarlös spårtaxi bli verklighet i Kungens kurva i Huddinge. Kommunen har valts ut att ingå i ett EU-projekt som ska utreda detta framtida kommunikationssystem. Övriga deltagare är Cardiff i Storbritannien, Eindhoven i Holland och Ciampino, en förort till Rom.</P> <P>&nbsp;</P>
30 januari 2002
<P>Nio av tio kommunanställda som använder datorer i arbetet är nöjda med kvalitet och tillgänglighet på datasystemen de använder. Det visar en ny undersökning.</P>
17 januari 2002
Omkring 40 anställda på Birka Service i Stockholm har utsatts för cancerframkallande ämnen som dioxin och polycykliska aromatiska kolväten (PAH).
10 december 2001
<P>Det blir ingen försäljning av Karlstad Energi. Den politiska majoriteten är inte tillräckligt stor. Affären har diskuterats länge och har lett till stor oro bland de 90 anställda.</P>
30 november 2001
<P>Enköpings kommun har ett system där alla olyckor och incidenter i kommunens verksamheter ska rapporteras via Internet. Systemet är ett effektivt verktyg i kommunens säkerhetsarbete.</P>
23 november 2001
<P>Alla IT-intresserade inom hälso- och sjukvården har fått ett nytt nätverk, HoSIT. Där ska intresserade, oavsett yrkesgrupp, kunna träffas och byta erfarenheter för att utveckla tekniken inom och mellan landstingen. </P>
19 november 2001
<P>Alla SKTFare som arbetar inom turism och fritid, renhållning och på flygplatser har fått ett nytt löneavtal. De individuella lönerna ska förhandlas fram lokalt men alla garanteras en löneökning på 175 kronor.</P>
15 november 2001
<P>I takt med att kommunala energiföretag säljs tappar SKTF medlemmar. För att undvika att medlemmarna måste byta förbund diskuteras nu en tvärfacklig samverkan inom energibranschen. </P>
14 november 2001
<P>Gamlingar. Så skulle man kunna kalla teknikerna i kommunernas fastighetsförvaltningar. De som blev kvar efter nedskärningarna på 90-talet var främst 40-talister, och sedan dess har få nya börjat. </P>
14 november 2001
<P>SKTF överväger att lägga ner avdelningen på Birka Energi i Stockholm. Från att en gång i tiden ha varit över 1 000 medlemmar finns bara 120 kvar. Nu ska de kvarvarande själva besluta om de ska gå över till SIF eller om avdelningen ska finnas kvar.</P>
7 november 2001

Sidor