Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
Driftschefen vid reningsverket i Eslöv har dömts till dagsböter för vållande av miljöstörning. Enligt tingsrätten bär han ansvaret för ett misstag som ledde till att stora mängder orenat kemikalieslam släpptes ut i en bäck.
4 december 2003
Den förra ledningen för Stockholms stads bredbandsbolag, STOKAB, får mycket allvarlig kritik av stadens revisorer. Bland annat fick VD:n lön trots att han var tjänstledig. VD:n har fått lämna bolaget och ytterligare tre i ledningen tvingas gå.
11 november 2003
Nacka har utsetts till årets IT-kommun. Kommunen får priset för att man har utvecklat kommunal service genom att använda IT.
7 oktober 2003
<P>Behovet av ingenjörer och tekniker inom energiområdet är fyra gånger större än tillgången. Genom kampanjen "Heta högskolan" hoppas branschen att fler studenter ska lockas till utbildningarna. </P>
17 mars 2003
<P>Energibranschen behöver fler tekniker. På fem års sikt måste 2&nbsp;500 personer anställas visar en enkät bland energiföretagen.</P>
21 november 2002
<P>Gävle kommuns krav på ökad vinst leder till att energibolaget säger upp anställda. 25 tjänster ska bort innan årsskiftet.</P>
24 september 2002
<P>De ledande politikerna i Gävle har bestämt sig för att behålla Gävle Energi. Men bolaget måste dra in mer pengar till kommunen i framtiden. SKTFs företrädare befarar att de ökade vinstkraven kan leda till personalminskningar.</P>
14 maj 2002
Å, ä och ö blir snart tillåtet på Internet. Då kan kommuner som Åmål och Håbo få heta det de heter och Mönsterås slipper det mindre smickrande epitetet monsteras.
29 april 2002
Handikappombudsmannen underkänner samtliga riksdagspartiers webbplatser. Människor med funktionshinder utestängs från att söka information, få insyn och service. Även statliga och kommunala webbplatser får stark kritik av HO.
26 april 2002
IT-säkerheten är starkt eftersatt i kommunerna. Var tionde kommuns IT-ansvarige har inte möjlighet att upptäcka olaga intrång på kommunens datanät. Bara var fjärde IT-chef tycker att de politiskt ansvariga tar IT-säkerheten på allvar.
25 april 2002
<P>Regeringen har tillsatt en utredare som ska undersöka möjligheterna att stoppa fortsatta utförsäljningar av kommunala vatten- och avloppsverk. </P>
12 april 2002
Umeå energis arbete med att försöka intressera ungdomar, och då framför allt tjejer, för tekniska yrken, har pågått i flera år. Nu blir energibolagets sätt att arbeta i skolorna en modell som ska användas i hela landet.
22 mars 2002
<P>Lidköpings kommun är bäst i landet på att spara energi. Det tycker Energimyndigheten som har utsett kommunen till segrare i EKO-energitävlingen 2001.</P>
13 mars 2002
<P>Efter 37 års prickfri anställning vid Uppsala kommun entreprenad fick Svante Forsström sparken. Orsak – han anmälde inte att han hade tankat mellan 20 och 30 liter diesel vid kommunens depå. Nu stämmer SKTF kommunen till Arbetsdomstolen.</P>
5 mars 2002
<P>52 anställda vid Region Skånes hjälpmedelscentraler i Lund och Kristianstad har varslats om uppsägning. Ett tiotal av dem är medlemmar i SKTF. </P>
1 mars 2002

Sidor