Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
Stockholms stads bredbandsbolag, Stokab, har sänkt lönerna för ett 30-tal SKTF-medlemmar, i vissa fall med hela 50 procent. Lönedumpningen kan sluta med att SKTF stämmer företaget till Arbetsdomstolen.
24 augusti 2004
En tjänsteman på Tekniska verken i Karlstad har dömts till villkorlig dom och 20 000 kronor i böter. Enligt tingsrätten erbjöd tjänstemannen en fastighetsägare att betala en vattenanslutning svart.
21 juni 2004
Jönköpings landstings teknik- och driftservice har belönats med Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och sjukvård 2004. –Det är fantastiskt att den här delen av sjukvården lyfts upp, säger enhetschefen Ulf Österberg.
4 juni 2004
Stockholms stads bredbandsbolag, Stokab, varslar 70 anställda om uppsägning. Många SKTFare riskerar att förlora jobbet.
6 maj 2004
Dataviruset Sasser slog igår till mot Lunds universitetssjukhus. Under tre timmar kunde inga röntgenundersökningar genomföras.
5 maj 2004
Visionen om 24-timmarsmyndigheten lanserades för fyra år sedan. Men trots det har mycket lite hänt i kommunerna enligt en undersökning som Computer Sweden och Kommunaktuellt har gjort.
21 april 2004
Dåligt fungerande IT-stöd på arbetsplatser inom vården är en vanlig orsak till värk och stress. Det visar en stor undersökning som SKTF genomfört med fyra andra fackförbund.
21 april 2004
För få studenter och för dåliga lärare. Högskoleverket anser att IT-utbildningarna på universitet och högskolor bör koncentreras till färre orter.
1 april 2004
När Norrtälje kommun drabbades av datavirus jobbade nio anställda på IT-avdelningen över i sammanlagt 1 586 timmar. Flera anställda jobbade mer övertid än vad lagen tillåter.
16 mars 2004
Kommunerna satsar allt mer på informationsteknik. Sedan 1998 har kommunernas kostnader för datoranvändning ökat från 5,3 miljarder till 7,9 miljarder kronor.
2 mars 2004
Efterfrågan på IT-personal kommer att öka i år. Det spår AMS i sin rapport ”Var finns jobben 2004?” Det är främst högutbildade tekniker som kan börja se ljusare på arbetsmarknadsläget.
18 februari 2004
Man måste ta konsumenternas oro för strålning hos mobiltelefoner på allvar. Det anser TCO Development som välkomnar Statens Strålskyddsinstituts råd att använda handsfree och att ringa korta samtal för att minska strålningen från mobilen.
26 januari 2004
17 anställda vid landstingsservice i Uppsala läns landsting fick sex dagars extra semester av sin chef för att de gjorde ett bra jobb. Men den hemliga bonusen retar många andra anställda.
21 januari 2004
En flera år lång utredning av en bedrägerihärva inom Västerås kommun har fått sin upplösning. En före detta tjänsteman har dömts till villkorlig dom och samhällstjänst och ska dessutom betala ett stort skadestånd till kommunen.
12 december 2003

Sidor