Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
Två anställda vid Serviceförvaltningen i Malmö stad har åtalats för mutbrott. Den ena anklagas för att ha låtit sig mutas när han tog emot en golfresa, den andra för att han utnyttjat en leverantörs rabatter vid köp av byggvaror.
27 oktober 2006
För parkeringsvakterna i Helsingborg hör hot och våld på jobbet till vardagen. Efter en undersökning bland medborgarna har de ändrat attityd för att minska konflikterna med trafikanterna.
23 augusti 2006
Trots att de två av-teknikerna som var anställda i Gotlands kommun fick rätt i Arbetsdomstolen får de troligen inte återvända till sina gamla jobb.
1 juni 2006
Arbetsdomstolen anser att det var fel av Gotlands kommun att avskeda två av-tekniker efter beskyllningar om att de handlat kläder på arbetsgivarens bekostnad. Därför upphäver Arbetsdomstolen nu kommunens beslut.
31 maj 2006
Det var inte chefernas slarv med säkerheten som orsakade att en sopbilsförare omkom efter en olycka med en container för fyra år sedan. Det kom tingsrätten i Falun fram till i en dom i dag.
3 maj 2006
Var tredje kommun har alkolås i något av de fordon de använder för skolskjuts. Fler är också på väg att köpa in den nya tekniken. Det visar en ny undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting.
9 mars 2006
Många kommuner har problem med driftsäkerheten på sina hemsidor. 20 av landets kommunala hemsidor ligger nere mer än ett dygn i månaden i snitt visar en undersökning.
14 december 2005
Nästan var tredje kommun kommer att satsa mer pengar på IT nästa år. Många vill till exempel satsa på IP-telefoni. Det visar en enkät till 164 kommunala IT-chefer som TeliaSonera har gjort.
29 november 2005
En rutinkontroll i Västra Götalandsregionen har avslöjat att ett antal anställda har använt sina arbetsdatorer till fildelning. Enligt ledningen kan det röra sig om olaglig verksamhet.
15 november 2005
Det blev Malmö stad som kammade hem utmärkelsen Årets IT-kommun. Malmö får priset för sitt helhetstänkande när det gäller IT-systemen.
8 november 2005
Entreprenadavdelningen vid Gatubolaget i Göteborg får för lite uppdrag. Nu ska personalstyrkan halveras.
15 februari 2005
Uppemot 100 anställda på Gatubolagets entreprenadavdelning i Göteborg riskerar att förlora sina jobb. Bakgrunden är en förlust på 15 miljoner kronor som beror på att flera stora projekt har gått back.
16 december 2004
Enköpings kommun har den bästa parkskötseln. Det visar Kommunförbundets stora undersökning av vad invånarna tycker om kommunernas tekniska service. Andra områden som undersökts är skötsel av gator, vattenförsörjning och avfall.
2 november 2004
Flera vattenverk i Västerbotten har höga halter av radon i inomhusluften. I flera fall ligger halterna långt över gränsvärdena. Nu kräver Arbetsmiljöverket att arbetsgivarna ska göra en grundligare kartläggning.
28 september 2004
Stefan Lagerqvist i Sävsjö kommun har utsetts till årets stadsträdgårdsmästare. –Det är en sporre att det är fler som tycker att vi har satsat rätt, säger han.
3 september 2004

Sidor