Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
Brandskum från gamla brandövningsplatser kan hota dricksvattnet. Nu ska landets kommuner kartlägga om de farliga kemikalierna från skummet finns på fler platser.
10 februari 2014
Helt uppåt väggarna. Dåligt. Dumt. Så tycker Marie Haglund, Mia Gransten och Mats Birgersson, som jobbar med IT i Uppsala kommun, om planerna på att lägga ut verksamheten på entreprenad. Ett beslut som berör 100 till 150 personer.
30 januari 2014
Högskoleutbildade personer inom datayrken förblir bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden under 2014.
29 januari 2014
Bryta mot lagen om offentlig upphandling, LOU, eller låta bli kommunens eller landstingets obligatoriska uppgifter? Upp­handlare och beställare ställs inte sällan inför valet mellan dessa två regelbrott.
21 januari 2014
Mer toppstyre. Ointresse för de anställdas kompetens. Ett nytt, mer hierarkiskt, ledarskap på Göteborg Energi har skapat en djup klyfta mellan anställda och ledning.
28 november 2013
”När man genomför obekväma besparingar väcker det kritik. Men jag måste stå upp för det förändringsuppdrag jag fått.” Det säger Göteborg Energis vd Lotta Brändström.
28 november 2013
Ansökningarna till socionomutbildningar som startar i vår har ökat med 20 procent. Glädjande, tycker Visions socialpolitiska strateg.
1 november 2013
Omkring 400 Visionmedlemmar som arbetar inom kommunala trafikbolag och inom turism och fritid fick nya löneavtal idag. Trafikavtalet gäller i tre år och fyra månader och ger löneökningar på minst 7 procent.
23 oktober 2013
Hundratals jobbansökningar, med cv och personliga brev har varit sökbara på Borlänge Energis hemsida. Ett nyligen bytt datorsystem är boven i dramat.
7 oktober 2013
Förhandlingarna för Visions medlemmar som jobbar med turism och fritid i kommunala bolag har kört fast. Parterna har kallat in medlare.
1 oktober 2013
Rudbecksskolan i Sollentuna kommun måste sluta använda så kallade molntjänster hos Google. Alternativet är att teckna ett avtal som uppfyller bestämmelserna i personuppgiftslagen.
18 september 2013
Växjö kommun köpte maskiner och tjänster för 3,7 miljoner kronor utan att göra någon upphandling. Det anser Konkurrensverket som kräver kommunen på 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.
13 september 2013
En tjänsteman på trafikkontoret i Stockholm har åtalats för att ha tagit emot mutor. Han ska ha fått virke av en byggledare i samband ett stort tunnelbygge.
6 september 2013
När kommunala Stockholm Parkering renoverar ett parkeringshus i Råcksta är det polska byggarbetare som gör jobbet för 35 kronor i timmen. Facket Byggnads är starkt kritiskt.
15 augusti 2013
Efter uppgifter om att flera kommunala bostadsbolag registrerar känsliga uppgifter om hyresgästerna inleder Datainspektionen en granskning.
14 augusti 2013

Sidor