Informatör

Informatör arbetar ofta med att hantera relationer med media. De arbetar också med bland annat marknads­relationer, opinionsbildning, lobbyverksamhet, relationer till investerare samt internkommunikation. Informatör kallades tidigare PR-ansvarig. I dag blir benämningen kommunikatör allt vanligare. Vanliga krav är högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap eller privata utbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.

I siffror

  • 3
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0
Medianlön handläggare information i kommunerna. (Partsgemensam statistik 2013)
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
Så många har titeln informatör i kommunerna
Fyra ungdomar har fått sommarjobb som bloggare på Strängnäs kommun. Uppgiften är att skriva om andra sommarjobbare.
12 juli 2012
DO ska inte fungera som en allmän advokatbyrå för alla som anser sig drabbade av diskriminering, utan ska driva de ärenden kan få störst effekt på lång sikt. Det skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i en debattartikel.
26 juni 2012
Utan gruva inget Kiruna. Så när LKAB nu gräver guld – eller i alla fall järn – makar staden som ligger precis intill gruvan på sig utan tjafs. Nästan.
1 juni 2012
På kommunens hemsida uppmanades till en manifestation mot ett högerextremt parti som valts in i kommunfullmäktige. Nu får Grästorps kommun kritik av JO, Justitieombudsmannen.
30 januari 2012
Abdulbasit Jalal vet hur svårt det är att komma till ett nytt land utan att få kunskap om hur det fungerar. I dag arbetar han med att informera nyanlända personer på deras eget modersmål om livet i Sverige.
16 augusti 2011
Informatören Lina Beutler fick provrörsbefruktning som löneförmån genom ett bruttolöneavdrag. För arbetsgivaren var det en enkel punktinsats med samma skatteupplägg som vid köp av en personaldator. För Lina Beutler och hennes man har det förändrat livet.
14 april 2011
Meddelarfriheten ger kommunanställda rätt att lämna uppgifter till media. Nära var tredje kommun berättar dock inte för sina anställda om den grundlagsskyddade rättigheten.
28 januari 2011
Umeås webbplats är bäst i landet och Dorotea har gjort den största förbättringen sedan förra året. Det visar en ny undersökning av kommunernas webbplatser.
19 augusti 2010
Lidingö har lyckats bäst med att skapa en webbplats som ger företagare den information de behöver. Det slår Sveriges Kommuner och Landsting fast i en ny rapport.
29 juni 2010
Förslaget om att alla allmänna handlingar ska kunna begäras ut elektroniskt riskerar att öka arbetsbelastningen i kommunerna. Nu vill Sveriges Kommuner och Landsting se över möjligheten att ta betalt för arbetet.
22 juni 2010
Många SKTF-medlemmar kommer att få vänta extra länge på sin nya lön i år. I flera fall ända till i vinter. SKTFs förhandlingschef är kritisk mot att arbetsgivare varit för passiva i väntan på det centrala avtalet.
16 juni 2010
Genom sysselsättningsprojektet Access fick cirka 1 000 arbetslösa inom kulturområdet en fot in på arbetsmarknaden. Ett halvår efter avslutad projektanställning hade 75 procent fortfarande jobb, visar Kulturrådets utvärdering.
2 mars 2010
Malmö stad drar sig ur den omtalade virtuella världen Second Life. Sextrakasserier och nazistiska utstyrslar har fått kommunen att tröttna.
19 februari 2010
Tjänstemännen i Sundsvalls kommun får behålla klämdagar, halvdagar före röd dag och kortare arbetstid på sommarhalvåret. Arbetsgivaren och SKTF har enats om ett nytt arbetstidsavtal.
8 december 2009
Över 40 kommuner har bara svenska på sin webbplats, trots behov av andra språk för invandrare, turister och investerare.
3 december 2009

Sidor