Informatör

Informatör arbetar ofta med att hantera relationer med media. De arbetar också med bland annat marknads­relationer, opinionsbildning, lobbyverksamhet, relationer till investerare samt internkommunikation. Informatör kallades tidigare PR-ansvarig. I dag blir benämningen kommunikatör allt vanligare. Vanliga krav är högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap eller privata utbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.

I siffror

  • 3
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0
Medianlön handläggare information i kommunerna. (Partsgemensam statistik 2013)
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
Så många har titeln informatör i kommunerna
Visions avtal för anställda i kommuner och landsting är fyraåriga och ska ge medlemmarna löneökningar på minst 2,6 procent det första året och 2,2 procent andra året i genomsnitt. De sista två åren är sifferlösa.
10 april 2013
Anställda i Ljusdals kommun kan nu byta semesterdagstillägget mot fler semesterdagar.
10 april 2013
13 förvaltningar i Region Skåne ska bli tre. Vision är försiktigt positiva till förändringen som sker i raketfart.
28 mars 2013
Nässjö kommun hade köpt in nya stolar till kommunfullmäktige. Men redan efter första mötet hade ett par gått sönder.
26 mars 2013
Vill du jobba till 69? Inom kort kommer ett statligt förslag som höjer pensionsåldern med två år.
21 februari 2013
Regeringen satsar nio miljoner för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men Visions ordförande Annika Strandhäll kräver mer.
20 februari 2013
Provrörsbefruktning eller ögonlaserbehandling. Nu erbjuder Karlstads kommun sina anställda vård som löneförmån.
20 februari 2013
Kvinnor har sämre tillgång till företagshälsovård än vad män har. Och arbetare har sämre än tjänstemän. Det visar en genomgång av Arbetet.
8 februari 2013
Alla 49 000 anställda i Göteborgs Stad ska få möjlighet att köpa årskort till kollektivtrafiken till ett rabatterat pris.
7 februari 2013
Sollefteå kommun lade i höstas ut dokument med sekretessklassade och integritetskränkande personuppgifter på sin webbplats. Socialförvaltningen har nu gjort en utredning och gjort en Lex Sarah-anmälan till Socialstyrelsen.
1 februari 2013
I oktober upptäcktes att det gick att ta sig in i Kungsbacka kommuns diarium på nätet. Nu visar en rapport att 2000 dokument har raderats.
17 december 2012
Flera Vision-medlemmar riskerar att bli övertaliga när Stockholms läns landsting tar över den nationella tjänsten för e-hälsa, 1177.se.
9 november 2012
Personalen i Kungälvs kommun kommer snart att bli av med sina personliga arbetsplatser. I stället ska de anställda sitta på olika ställen i ett öppet landskap, i ett så kallat flexkontor.
7 november 2012
Nästan 200 av landets kommuner saknar information på lättläst svenska på sina webbplatser.
20 september 2012
Göteborgs kulturhus för unga har ännu inget namn och vad som ska hända där inne är oklart. Kulturhusets kommunikatör Astrid Ekermo förklarar varför.
28 augusti 2012

Sidor