Fritidsledare

Fritidsledare återfinns oftast på fritids- eller kvartersgårdar och jobbar främst med ungdomar. Men det finns också fritidsledare som har hand om barn, personer med funktionshinder och pensionärer. Fritidsledare ska stötta och hjälpa till att ordna aktiviteter, som kan vara allt från sport och musik till dans eller måleri. Fritidsledareutbildningar finns på flera folkhögskolor i landet. Utbildningen är på två år och har lite olika inriktning beroende på skola. Det närmaste året väntas det bli hård konkurrens om fritidsledarjobben men de som har utbildning har bättre chans än outbildade.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 1
  • 5
  • 0
Medianlön för fritidsledare i kommunerna. (Partsgemensam statistik 2013)
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Så många fritidsledare arbetar i kommunerna.
Nio av tio friskolor och privata förskolor har brister i arbetsmiljön. Det visar en landsomfattande undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort.
30 januari 2009
Ungdomssamordnaren Seth Selleck hade <br />ambitionen att lära ungdomarna i Simrishamn hur samhället fungerar. Men när han trampade in på skolans område blev det stopp.
27 maj 2008
Det var fel av badvakterna i Kärra simhall i Göteborg att köra ut två kvinnor för att de bar heltäckande kläder och huvudduk. Hovrätten fäller staden för diskriminering.
30 januari 2008
Den som stjäl eller bråkar på något av Stockholms stads bad ska kunna stängas av i en månad.
21 december 2007
Mullsjö kommun har beslutat att bland annat simhallen inte längre ska drivas i kommunal regi. Kommunen planerar även att lägga ut fler andra kommunala verksamheter.
2 november 2007
Efter att Ludvika kommun genomfört en lönekartläggning har nu fritidsassistenterna i snitt fått 1 000 kronor mer i månadslön.
7 augusti 2006
Tävlingen om ”Sveriges vackraste park” går in på fjärde året och nu sprids den till flera andra länder i Europa.
17 mars 2006
I Eslöv ska timvikarier inom förskolan genomgå en omfattande hälsoundersökning efter sex månader. Syftet är att se om de har tillräckligt bra fysik att klara jobbet. Facket är starkt kritiskt till förslaget.
8 mars 2006
Nacka kommun har köpt in fem hjärtstartare som ska kunna användas i simhallar och på större idrottsevenemang om olyckan är framme. En bidragande orsak är att flera barn dött i samband med idrott under året.
28 september 2005
Sporthallsföreståndaren Björn Thorsson i Hylte blev uppsagd efter anklagelser om svinn i kassan och bristande rutiner. Nu stämmer SKTF kommunen inför Arbetsdomstolen.
6 juli 2005
Anläggningschefen Conny Bååth på Vissätra sportcenter i Huddinge lyckades efter flera år få lika många kvinnor som män i arbetsstyrkan. Nu får han kommunens jämställdhetspris.
21 juni 2005
Arbetsmiljöverket i Malmö riktar hård kritik mot flera simhallar i Skåne. Arbetsmiljöverket tycker att baden satsar mycket på gästernas trivsel men glömmer de anställdas arbetsmiljö.
8 februari 2005
En politiker har stämt Jönköpings kommun sedan han bränt sig på en Moses brinnande buske i en park.
23 juli 2004
Fyra av tio kommuner har skurit ner sitt stöd till idrottsföreningarna eller planerar att göra det. Det visar en undersökning som Riksidrottsförbundet har gjort.
7 juli 2004
Nu är det klart att det blir en ny nationell badmästarutbildning. Den tre terminer långa utbildningen är ett samarbete mellan kommunen och högskolan i Kristianstad.
13 april 2004

Sidor