Diakon

Äldre tiders diakonissor var hjärtat i församlingarnas sociala verksamhet via hembesök och personliga möten. I dag går diakonernas arbete alltmer åt till att administrera och hålla ihop och utveckla de frivilliga krafternas arbete. Diakoner arbetar både inom Svenska kyrkan och inom frikyrkorna. Den som vill bli diakon måste ha en eftergymnasial fack­utbildning i botten, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Därefter följer en så kallad karitativ profilutbildning som Svenska kyrkan och frikyrkorna ansvarar för. Dessutom kan frikyrkorna och biskopen i respektive stift även göra en bedömning om personer med lång yrkeserfarenhet är lämpliga att bli diakon.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön i Svenska kyrkan 2013
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
Så många diakoner jobbar i Svenska kyrkan
Frimodig kyrka, som vill att Svenska kyrkan lämnar ifrån sig vigselrätten om könsneutrala äktenskap införs, blev kyrkovalets stora segrare. Samtidigt flyttade Sverigedemokraterna fram positionerna.
21 september 2009
Svenska kyrkans anställda har jobbat för högtryck inför kyrkovalet på söndag. I två år har Marianne Ejderstam Launikari och Marita Brodin jobbat för att få flera att rösta.
18 september 2009
Göteborgs stift gör kraftiga nedskärningar och organiserar om verksamheten på stiftskansliet för att klara den allt sämre ekonomin. Totalt försvinner ett 20-tal av de 63 tjänsterna.
28 augusti 2009
Församlingsförbundet har sagt upp det avtal som bland annat reglerar förutsättningarna för den fackliga verksamheten inom Svenska kyrkan. Oroväckande, anser SKTF men arbetsgivaren tonar ned dramatiken.
19 augusti 2009
Flera av motionerna till kyrkomötet i höst tar upp diakonernas arbetssituation. Bland annat begärs en ändring av de krångliga bestämmelser som möter nyutexaminerade när de söker jobb.
24 juli 2009
12 procent av de kyrkoanställda har upplevt hot om våld under de senaste två åren. ”För en diakon går det inte att komma ifrån”, säger Jan Johansson, diakon i Svenska kyrkan i Linköping.
10 juni 2009
Vid årsskiftet försvinner Svenska kyrkans Församlingsförbund och fram träder istället Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Det nya namnet speglar verksamheten bättre, anser förbundets ordförande.
4 juni 2009
Sju universitet och högskolors rätt att examinera studenter i religionsvetenskap och teologi ifrågasätts. Det är slutsatsen av en omfattande granskning som Högskoleverket har gjort.
4 juni 2009
Arbetsmiljön i Svenska kyrkan ska bli bättre genom en ny webbplats. Kyrkan hoppas också att kommande församlingssammanslagningar ska öka trivseln på jobbet.
29 maj 2009
Den ekonomiska krisen leder till att Svenska kyrkan förlorar mycket pengar. Men att många lämnar kyrkan bedöms vara ett mycket större problem.
27 maj 2009
Flera församlingar runt om i landet drar nu åt svångremmen. I Luleå stift tyder det mesta på att assist­entgrupperna kommer att ­få ta smällen när församlingarna ska spara.
27 maj 2009
Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande i Ringsjö församling i Eslövs kommun åtalades idag för arbetsmiljöbrott. Åtalet gäller en olycka då en kyrkogårdsarbetare dog när jord rasade ner i en grav.
14 maj 2009
Den som ska gifta sig eller döpa sitt barn bör få rätt att välja präst. Det kan förhindra att fler lämnar Svenska kyrkan skriver prästen Elisabeth Arborelius i en avhandling.
24 april 2009
Det är kö till diakonerna i Karlskrona. Orsaken är att allt fler behöver snabbt ekonomiskt stöd.
3 april 2009
Avtalet slår fast att lönen ska sättas efter samtal mellan medarbetare och chef, men i praktiken är lönesamtal fortfarande undantag inom Svenska kyrkan.
26 mars 2009

Sidor