Diakon

Äldre tiders diakonissor var hjärtat i församlingarnas sociala verksamhet via hembesök och personliga möten. I dag går diakonernas arbete alltmer åt till att administrera och hålla ihop och utveckla de frivilliga krafternas arbete. Diakoner arbetar både inom Svenska kyrkan och inom frikyrkorna. Den som vill bli diakon måste ha en eftergymnasial fack­utbildning i botten, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Därefter följer en så kallad karitativ profilutbildning som Svenska kyrkan och frikyrkorna ansvarar för. Dessutom kan frikyrkorna och biskopen i respektive stift även göra en bedömning om personer med lång yrkeserfarenhet är lämpliga att bli diakon.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön i Svenska kyrkan 2013
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
Så många diakoner jobbar i Svenska kyrkan
Facket får mindre tid att hjälpa anställda i Svenska kyrkan. Det blir konsekvensen av ett nytt avtal. "Det känns som om arbetsgivaren vill stänga ute facket, säger Kenneth Lindström, SKTF-ordförande i Härnösands stift".
28 oktober 2010
Den psykosociala arbetsmiljön i Svenska kyrkan i Simrishamn är så dålig att Arbetsmiljöverket nu hotar med ett vite på 150 000 kronor.
27 oktober 2010
Svenska kyrkan överväger att ge sin in i vård- och omsorgsbranschen och starta äldreboenden. Frågan tas upp på Kyrkomötet som inleds i dag.
27 september 2010
När Visby stift skulle minska personalen med 2,5 tjänster var varken skyddsombud eller personal med och tog fram riskbedömningen. Nu hotar Arbetsmiljöverket med vite på 200 000 kronor.
23 september 2010
Svenska Kyrkan i Gällivare tvingas betala 120 000 kronor i skadstånd till fyra fackförbund efter anställningen av en ny kyrkoherde.
7 september 2010
Frikyrkoförsamlingen Korskyrkan i Uppsala öppnar sina lokaler för bostadslösa studenter.  En sovsal med plats för 20 personer står redo inför den stundande terminsstarten.
25 augusti 2010
Flera tjänster ska bort i Visby stift. Nu föreslår SKTF en alternativ sparåtgärd. Låt personalen flytta in i Biskopsgården och spara en miljon om året.
19 augusti 2010
Inför Kyrkovalet  förra året lanserade Svenska kyrkan en bönewebb på sin hemsida. Nu kommer de böner som skickats in att ges ut i pocket.
11 augusti 2010
Svenska kyrkan har dålig ekonomi och måste dra åt svångremmen, vilket får konsekvenser för de anställda. På två år ska 50 tjänster bort.
23 juli 2010
SKTF och två andra fackförbund inom kyrkan är kritiska till att det centrala kyrkokansliet i Uppsala har kringgått lagen när man sade upp personal. Nu uppmanas medlemmarna att inte gå med på några uppgörelser.
21 juni 2010
En präst i Västerbotten som har anklagats för sexuellt ofredande har anmält en diakon till domkapitlet. Prästen anser att det är olämpligt att diakoner uttalar sig i media, men stiftsjuristen håller inte med.
27 maj 2010
Avkastningen på kyrkans tillgångar var mycket bra under 2009 och nära 500 miljoner ska delas ut till stift och församlingar. Men sannolikt gör tillskotten ingen skillnad för de anställda.
20 maj 2010
En kvinnlig diakon omplacerades för att hon var berusad när hon skulle leda en förbön i kyrkan. Både domkapitlet och kyrkans överklagandenämnd slår fast att omplaceringen var riktig.
9 april 2010
Nu är det fritt fram för anställda i Rättviks kommun och församling att prata med tidningar, radio och tv på vilket sätt de vill. Den överenskommelse som tidigare fanns mellan kommunen och församlingen har rivits upp.
6 april 2010
Medellönen för anställda i Svenska Kyrkan steg i fjol med 1 000 kronor. Kanslichefer och ungdomsledare hade bäst löneutveckling.
24 mars 2010

Sidor