Diakon

Äldre tiders diakonissor var hjärtat i församlingarnas sociala verksamhet via hembesök och personliga möten. I dag går diakonernas arbete alltmer åt till att administrera och hålla ihop och utveckla de frivilliga krafternas arbete. Diakoner arbetar både inom Svenska kyrkan och inom frikyrkorna. Den som vill bli diakon måste ha en eftergymnasial fack­utbildning i botten, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Därefter följer en så kallad karitativ profilutbildning som Svenska kyrkan och frikyrkorna ansvarar för. Dessutom kan frikyrkorna och biskopen i respektive stift även göra en bedömning om personer med lång yrkeserfarenhet är lämpliga att bli diakon.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön i Svenska kyrkan 2013
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
Så många diakoner jobbar i Svenska kyrkan
Inger Gustafsson stängdes av från a-kassan för att hon sade upp sig från deltidsjobbet 1,5 dag för tidigt. Nu har hon fått rätt i högsta instans och a-kassan har betalat tillbaka 27 000 kronor.
15 juni 2012
Lönerna för Visions medlemmar i Svenska kyrkans ska öka med minst 2,6 procent det kommande året. En nyhet i avtalet är att medlemmarna får större möjlighet att påverka sin arbetstid.
8 juni 2012
Löne- och ekonomiassistenter och fastighetstekniker hade sämst löneutveckling inom Svenska kyrkan förra året. I snitt fick löneassistenterna bara ett påslag på 300 kronor i månaden.
25 maj 2012
Det nya löneavtalet för Visions medlemmar i Svenska kyrkan som skulle vara klart 1 maj drar ut på tiden. Visions förhandlare räknar med att det tar ytterligare någon vecka.
23 maj 2012
Åke Bonnier valdes i dag till biskop i Skara stift. Han arbetar sedan 2006 som domprost i Stockholm.
27 mars 2012
Det oavlönade arbetet inom kyrkan kommer att bli viktigare. Det är var sju biskopskandidater ense om vid en utfrågning i går.
29 februari 2012
Minst 3,6 procents löneökningar det kommande året och fler semesterdagar för anställda under 40 år. Det kräver Vision i sitt yrkande som i dag lämnades över till arbetsgviaren.
25 januari 2012
Präster i Visby stift uppmanar personal i stiftet att bojkotta utbildningsdagar i nästa vecka. Orsaken är att den brittiska biskopen och kvinnoprästmotståndaren Lindsay Urwin bjudits in som huvudtalare.
10 januari 2012
De populära fjällkyrkorna i Sälenfjällen stängs tills vidare efter en långvarig konflikt. De anställda kommer sannolikt att behöva sägas upp.
23 december 2011
Förra året förmedlade Alingsås kommun gåvor från Pingstkyrkan till fattiga barnfamiljer. I år vägrar man befatta sig med julpengarna.
19 december 2011
Trots allt sämre ekonomi lägger Svenska kyrkan miljonbelopp på att köpa ut chefer. Skamligt, menar kyrkoherde Rune Wallmyr, som kräver skärpta anställningsrutiner.
19 september 2011
Församlingspedagog kommer även i fortsättningen att vara ett eget yrke inom Svenska kyrkan. Så lyder ett förslag från kyrkokansliet som går på tvärs med den så kallade EFU-utredningen.
15 september 2011
Som en återfallsförbrytare åker hon in och ut ur fängelse. Annika Spalde är Sveriges olydigaste diakon.
13 september 2011
Den kanslichef i en församling i Stockholm som dömts till fängelse för grovt bedrägeri sägs upp. Revisorerna ska också undersöka om mannen har begått några oegentligheter i tjänsten.
26 maj 2011
Efter att flera präster anklagats för sexuella övergrepp ska Svenska kyrkan nu kartlägga omfattningen.
23 maj 2011

Sidor