Diakon

Äldre tiders diakonissor var hjärtat i församlingarnas sociala verksamhet via hembesök och personliga möten. I dag går diakonernas arbete alltmer åt till att administrera och hålla ihop och utveckla de frivilliga krafternas arbete. Diakoner arbetar både inom Svenska kyrkan och inom frikyrkorna. Den som vill bli diakon måste ha en eftergymnasial fack­utbildning i botten, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Därefter följer en så kallad karitativ profilutbildning som Svenska kyrkan och frikyrkorna ansvarar för. Dessutom kan frikyrkorna och biskopen i respektive stift även göra en bedömning om personer med lång yrkeserfarenhet är lämpliga att bli diakon.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön i Svenska kyrkan 2013
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
Så många diakoner jobbar i Svenska kyrkan
Skanör-Falsterbo församling hotas återigen av vite för brister i arbetsmiljön. Nu vill Arbetsmiljöverket att församlingen ska betala 300 000 kronor i böter.
21 december 2012
Personalen i Svenska kyrkan föreslås få ett nytt pensionsavtal. Arbetsgivarorganisationerna menar att de nya reglerna skulle innebära tryggare pensioner för kyrkans låginkomsttagare.
21 december 2012
Nu ska även anställda som blir uppsagda för att de inte längre klarar jobbet på grund av ohälsa kunna få stöd av Kyrkans Trygghetsråd. Tidigare har uppsagda av arbetsbrist omfattats.
20 december 2012
Domkapitlet i Härnösand prickar en präst i Medelpad och en i Ångermanland. Båda har enligt domkapitlet skadat det anseende en präst bör ha.
17 december 2012
En präst som åtalats för sexuellt ofredande frias av hovrätten. Domstolen tycker inte att hans anspelningar på sex i en chatt med en 17-årig ungdomsledare var ”uppenbart sedlighetssårande”.
21 november 2012
Det blev inget beslut om den nya strukturen i Svenska kyrkan i dag. När kyrkomötet skulle rösta havererade voteringsanläggningen. Alla beslut skjuts nu upp till i morgon.
20 november 2012
Svenska kyrkan och andra som rekryterar ungdomsledare får rätt att begära att få se begränsade utdrag ur belastningsregistret. Det föreslås i en utredning som ska minska risken för sexuella övergrepp.
16 november 2012
Täby församling har utsetts till årets arbetsgivare i Svenska kyrkan. Församlingen prisas för en bra personalpolitik och god arbetsmiljö.
7 november 2012
En ny utredning föreslår att Svenska kyrkans utbildningar för blivande diakoner, präster och musiker samlas till Uppsala.
3 oktober 2012
En sprängladdning detonerade i natt utanför Judiska församlingen i Malmö. Två personer har gripits.
28 september 2012
Regeringen föreslår att statens bidrag till andlig vård inom sjukvården höjs med tre miljoner kronor. Det ska bland annat ge mer och bättre andlig vård till muslimer, buddister och ortodoxa.
7 september 2012
Många av Svenska kyrkans anställda går i pension. Men församlingarna nyanställer inte, skriver Kyrkans Tidning.
24 augusti 2012
Hon säger att hon har svart bälte i shopping. Men det är för att prata om livet med de butiksanställda som diakonen IngMarie Rice Edsbrand tillbringar sin arbetstid i affärer.
23 augusti 2012
Det tar alldeles för långt tid att utreda olyckor på arbetsplatser. Efter det att en olycka skett kan det ta över ett år innan de första förhören hålls. Det konstaterar Sveriges Radio Ekot som talat med arbetsmiljöåklagare i olika delar av landet.
25 juni 2012
Arbetsledningen i Karlstads kyrkliga samfällighet är så otydlig att Arbetsmiljöverket hotar med vite på 50 000 kronor.
19 juni 2012

Sidor