Diakon

Äldre tiders diakonissor var hjärtat i församlingarnas sociala verksamhet via hembesök och personliga möten. I dag går diakonernas arbete alltmer åt till att administrera och hålla ihop och utveckla de frivilliga krafternas arbete. Diakoner arbetar både inom Svenska kyrkan och inom frikyrkorna. Den som vill bli diakon måste ha en eftergymnasial fack­utbildning i botten, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Därefter följer en så kallad karitativ profilutbildning som Svenska kyrkan och frikyrkorna ansvarar för. Dessutom kan frikyrkorna och biskopen i respektive stift även göra en bedömning om personer med lång yrkeserfarenhet är lämpliga att bli diakon.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön i Svenska kyrkan 2013
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
Så många diakoner jobbar i Svenska kyrkan
Östtyska spioner utnyttjade kyrkan i Växjö stift från 1960-talet till 1989. När Jennifer Fritzson i förra veckan skickade ut pressmeddelandet blev hon nedringd.
9 april 2013
Anställda på Gemensam Framtids centralkansli kommer att sägas upp. ”Kortsiktigt tänkt”, säger Visions Thomas Dahl, som är kritisk till beslutet.
4 april 2013
Nässjö kommun hade köpt in nya stolar till kommunfullmäktige. Men redan efter första mötet hade ett par gått sönder.
26 mars 2013
Carl Magnus Alstermark, man och präst, får Vision region sydosts jämställdhetspris för sitt arbete för kvinnor och mäns lika rättigheter på arbetsplatsen i Tranås.
8 mars 2013
Antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskade med 54 000 förra året. Medlemstappet är dock något mindre än de föregående åren.
5 mars 2013
Vision i Stockholms stift har startat ett nätverk för kyrkvaktmästare och annan servicepersonal i kyrkorna. Det första målet är att yrkesgruppen ska få bättre kompetensutveckling.
21 februari 2013
Vill du jobba till 69? Inom kort kommer ett statligt förslag som höjer pensionsåldern med två år.
21 februari 2013
Regeringen satsar nio miljoner för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men Visions ordförande Annika Strandhäll kräver mer.
20 februari 2013
Provrörsbefruktning eller ögonlaserbehandling. Nu erbjuder Karlstads kommun sina anställda vård som löneförmån.
20 februari 2013
Ytterligare tre semesterdagar för de som är yngre än 40 år och bättre villkor för småbarnsföräldrar. Så ser några av Visions avtalskrav ut för medlemmarna som jobbar i frikyrkorna.
15 februari 2013
Reallöneökningar, längre semester för yngre och större inflytande över lönesättningen. Det är några av förbättringarna som Vision vill få till stånd för Svenska kyrkans anställda.
31 januari 2013
Personalen i Svenska kyrkan föreslås få ett nytt pensionsavtal. Arbetsgivarorganisationerna menar att de nya reglerna skulle innebära tryggare pensioner för kyrkans låginkomsttagare.
11 januari 2013
Ekonomerna i Svenska kyrkan ser mer optimistiskt än tidigare på de kommande åren. Det visar en undersökning Kyrkans Tidning har gjort.
11 januari 2013
En präst i Gnosjö församling avskedades på grund av illojalitet och samarbetssvårigheter. Men Vision menar att så inte alls var fallet, och stämmer nu arbetsgivaren.
9 januari 2013
Svenska kyrkan är den arbetsplats som har flest konflikter och samarbetssvårigheter. På andra plats kommer vården.
7 januari 2013

Sidor