Diakon

Äldre tiders diakonissor var hjärtat i församlingarnas sociala verksamhet via hembesök och personliga möten. I dag går diakonernas arbete alltmer åt till att administrera och hålla ihop och utveckla de frivilliga krafternas arbete. Diakoner arbetar både inom Svenska kyrkan och inom frikyrkorna. Den som vill bli diakon måste ha en eftergymnasial fack­utbildning i botten, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Därefter följer en så kallad karitativ profilutbildning som Svenska kyrkan och frikyrkorna ansvarar för. Dessutom kan frikyrkorna och biskopen i respektive stift även göra en bedömning om personer med lång yrkeserfarenhet är lämpliga att bli diakon.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön i Svenska kyrkan 2013
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
Så många diakoner jobbar i Svenska kyrkan
<P>Svenska kyrkan överväger att förändra utbildningarna för flera yrkesgrupper. Ett förslag är att skapa en gemensam profilutbildning för diakoner, församlingspedagoger, präster och musiker.</P>
6 februari 2002
<P>Svenska kyrkan tappade över 50&nbsp;000 medlemmar i fjol. Det är betydligt fler än tidigare år.</P>
4 januari 2002
<P>SKTF har nu begärt förhandlingar med domkapitlet i Strängnäs. Orsaken är att kyrkorådet i Frustuna öppet begärt domkapitlets hjälp att bli av med sin kyrkoherde.</P>
3 januari 2002
<P>Det nya löneavtalet för SKTFare som arbetar i Svenska kyrkan ger minst 12 procents löneökning under de kommande fyra åren. Diakoner, förskollärare och organister får 16 procent.</P>
16 november 2001
<P>SKTF och arbetsgivarna i Svenska kyrkan har nu sagt ja till medlarnas bud. SKTFs förhandlingschef Anders Hammarbäck vill ännu inte avslöja innehållet i löneavtalet eftersom SSR och Jusek ännu inte har svarat.</P>
15 november 2001
<P>Konflikten mellan SKTF och Församlingsförbundet bör kunna lösas snabbt. Det tror SKTFs förhandlingschef efter att medlingen nu kommit igång. Största hindret är medlarnas tidsbrist. </P>
31 oktober 2001
<P>Svenska kyrkan har förlorat stort på börsraset i år. Nu väntar kraftiga neddragningar på kansliet med 250 anställda. Budgeten ska minskas med 20 procent. </P>
29 oktober 2001
<P>Det blir den erfarna medlaren Rune Larsson som ska hjälpa till att lösa konflikten mellan SKTF och Församlingsförbundet. Ytterligare en medlare kommer att utses senare i dag.</P>
29 oktober 2001
<P>Konflikten mellan SKTF och Församlingsförbundet är nu ett faktum. Idag enades parterna om att kalla in medlare för att nå fram till ett nytt avtal.</P>
26 oktober 2001
<P>I Tyskland hotar en strejk bryta ut bland de kyrkligt anställda. Personal inom den protestantiska kyrkan har fått kraftiga lönesänkningar. Verdi, världens största fackförbund, försöker nu värva över två miljoner kyrkligt anställda eftersom få av dem är med i facket.</P>
23 oktober 2001

Sidor