Diakon

Äldre tiders diakonissor var hjärtat i församlingarnas sociala verksamhet via hembesök och personliga möten. I dag går diakonernas arbete alltmer åt till att administrera och hålla ihop och utveckla de frivilliga krafternas arbete. Diakoner arbetar både inom Svenska kyrkan och inom frikyrkorna. Den som vill bli diakon måste ha en eftergymnasial fack­utbildning i botten, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Därefter följer en så kallad karitativ profilutbildning som Svenska kyrkan och frikyrkorna ansvarar för. Dessutom kan frikyrkorna och biskopen i respektive stift även göra en bedömning om personer med lång yrkeserfarenhet är lämpliga att bli diakon.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön i Svenska kyrkan 2013
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
Så många diakoner jobbar i Svenska kyrkan
Ett kall eller ett betalt yrke? Kan inställningen till jobbet bland kvinnor och män i Svenska kyrkan förklara löneskillnaderna mellan könen?
14 augusti 2013
Jämställdhet är en del av de mänskliga rättigheterna, konstaterar Svenska kyrkan i sin policy. Men en jämförelse av snittlöner mellan kvinnor och män anställda i organisationen visar att den inte alls är så jämställd.
14 augusti 2013
Härnösands stift överskred sina befogenheter när man köpte en bostad till biskopen för två miljoner kronor. Nu upphäver Svenska Kyrkan beslutet.
13 augusti 2013
Möjligheten att prata med jourhavande präst via larmnumret 112 ska tas bort. Det föreslår regeringen. Svenska kyrkan är kritisk.
19 juli 2013
Växjö stift sålde stormfälld skog för stora belopp och delade ut drygt 32 miljoner kronor till församlingarna. Men nu kräver kyrkostyrelsen i Uppsala att pengarna ska betalas in till Svenska Kyrkan.
4 juli 2013
Fem personer har smittats av ehec-bekterier och blivit magsjuka efter att ha ätit på Stiftsgården. Det betyder att gården måste stänga under årets intensivaste vecka.
2 juli 2013
Vision har tecknat ett nytt avtal för medlemmar som arbetar i frikyrkorna. Löneavtalet ger lägst 2,7 procents löneökning om året de kommande tre åren.
25 juni 2013
Domkapitlet i Lunds stift har förklarat kyrkoherden i Skanör-Falsterbo församling obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Därmed får kyrkoherden inte längre tjänstgöra som präst.
12 juni 2013
Löneökningar på minst 6,8 procent på tre år och förbättringar för visstidsanställda och föräldralediga. Det innehåller det nya avtalet för anställda i Svenska kyrkan.
27 maj 2013
Efter två års debatt byter nu Gemensam framtid till Equmeniakyrkan. Det nya namnet fick en överväldigande majoritet vid omröstningen.
13 maj 2013
Den präst i Gnosjö församling som avskedades i höstas ska få anställningen tillbaka och 250 000 kronor. Det är resultatet av en dom i Arbetsdomstolen.
13 maj 2013
De begravningsregalier som stulits från Västerås domkyrka är återfunna. Efter ett anonymt tips hittades de i ett dike.
7 maj 2013
Vid ett inbrott i Västerås domkyrka i natt stals begravningsregalierna på Erik XIV:s grav. Polisen har utfärdat rikslarm.
3 maj 2013
Den sista april gick kollektivavtalet ut för Visionsmedlemmar som arbetar inom frikyrkan. Först senare i maj tror Visions förhandlare att ett nytt avtal kan bli klart.
2 maj 2013
Nästa vecka intensifieras förhandlingarna om ett nytt avtal för Svenska kyrkans anställda. Men Kommunals strejkvarsel kan göra att avtalet dröjer.
18 april 2013

Sidor