Chef

Vision organiserar omkring 17 000 chefer i kommuner, landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan och privata företag som finansieras av skattemedel. En av de största chefsgrupperna är enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen.

I siffror

  • 3
  • 5
  • 3
  • 0
  • 0
Medianlön för enhetschefer inom kommunal äldreomsorg (partsgemensam statistik 2013)
  • 3
  • 9
  • 0
  • 0
Så många enhetschefer finns det i kommunernas äldreomsorg.
Regeringen har satsat 100 miljoner på utbildning för chefer i äldreomsorgen. Men svårigheter att få ledigt och att hitta ersättare gör att många chefer väljer bort utbildningen.
27 november 2013
Kommunernas hemtjänst kan gå med underskott. Det ger dem en konkurrensfördel jämför med privata utförare. Det visar en rapport från Konkurrensverket.
27 november 2013
Förvaltnings- och bolagschefer inom Göteborgs stad ska ha tidsbegränsade anställningar. Det vill åtminstone stadens kommunledning.
22 november 2013
Nära 13 000 övertidstimmar på ett år, uppdelat på blott 41 personer. Det fann Visions huvudskyddsombud Lars Öst när han granskade övertiden på vård- och omsorgsförvaltningen i Lund.
21 november 2013
Enhetschefen Ann-Catrin Walldén och skolledaren Annika Forsler utsågs idag till årets ledare i Göteborg.
20 november 2013
Fyra av tio kommuner och landsting har inga metoder för att samla in idéer från medarbetarna. ”För att locka till sig nya kompetenta medarbetare krävs arbetsgivare som uppmuntrar nytänkande”, säger Visions ordförande Annika Strandhäll.
20 november 2013
Fler än var femte vårdanställd inom äldreomsorgen vill inte jobba kvar i yrket om tre år. Bland de yngre vill nästan var tredje sluta. Många som vill sluta anser att bemanningen är för låg.
20 november 2013
Personalen på en skola i Göteborg har övervakats av kameror i personalrummet utan att veta om det. Övervakningen utreds nu av både polisen och stadsdelsnämnden.
15 november 2013
En kritisk chef har stängts av och flera Visionmedlemmar har varit sjukskrivna på grund av konflikter på jobbet. Det är turbulent på förvaltningen Teknik i Kungsbacka.
14 november 2013
De två cheferna i Krokoms kommun stod handfallna inför socialsekreteraren Lars Perssons utsatta situation på jobbet, trots att de visste att han mådde mycket dåligt. Det framkom i förhören i tingsrätten.
13 november 2013
Socialsekreteraren Lars Persson kände sig mobbad och vädjade om att bli omplacerad. När han hotades med avsked tog han sitt liv. När rättegången inleddes igår riktade åklagaren hård kritik mot två chefer i Krokoms kommun.
12 november 2013
Arbetsmiljöverket anser att Sunne kommun bryter mot lagen när man säger nej till personalens krav på fria arbetskläder. Nu hotar ett vite på 125 000 kronor.
11 november 2013
I dag inleds en unik rättegång mot två chefer i Krokoms kommun. För första gången ska en svensk domstol pröva om chefer kan dömas för att de inte stoppade mobbning som ledde till att en anställd begick självmord.
11 november 2013
Under tre år ska en tandhygienist lära personalen inom äldreomsorgen i Mariestads kommun hur de ska stötta de gamla att sköta sina tänder bättre. Enhetscheferna kommer att ha en nyckelroll i projektet.
1 november 2013
Solnas förre stadsdirektör, Sune Reinhold, dömdes i dag av Svea hovrätt för mutbrott i samband med bygget av Friends arena i Solna.
29 oktober 2013

Sidor