Chef

Vision organiserar omkring 17 000 chefer i kommuner, landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan och privata företag som finansieras av skattemedel. En av de största chefsgrupperna är enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen.

I siffror

  • 3
  • 5
  • 3
  • 0
  • 0
Medianlön för enhetschefer inom kommunal äldreomsorg (partsgemensam statistik 2013)
  • 3
  • 9
  • 0
  • 0
Så många enhetschefer finns det i kommunernas äldreomsorg.
Det var kaos på det privata boendet. Lisa Svensson berättade om situationen för kommunen. Det gjorde att omsorgsföretaget Nytida (före detta Carema) tog ifrån henne jobbet som gruppchef.
15 januari 2014
Tidningen Vision har ställt flera frågor till Margareta Sööder, HR-direktör på Ambea, moderbolag till Nytida. Hon har inte velat bli intervjuad per telefon, frågor och svar har därför skickats på mejl.
14 januari 2014
Kan arbetsgivaren ta ifrån någon en chefstjänst utan att förhandla med facket? Vision och omsorgsföretaget Nytida har olika åsikter. Nu ska Lisa Svenssons fall förhandlas på högsta nivå.
14 januari 2014
Nu kan cheferna inom omsorgen i Kristianstad stänga av telefonerna när de går från jobbet. Ett nytt avtal gör att varje chef bara kommer att behöva ha beredskap en-två veckor per år.
14 januari 2014
Vänersborgs kommun tar ut en extra avgift för att man lagar mat åt personer med funktionsnedsättningar på ett gruppboende. Nu hotar kammarrätten med 300 000 kronor i vite om kommunen inte tar bort avgiften.
14 januari 2014
Över hundra kommuner saknar kontrollsystem för att se hur mycket näring de äldre får i sig av maten de får av hemtjänsten. Detta trots att många äldre lider av undernäring och näringsbrist.
13 januari 2014
Äldreomsorgschefen i Ulricehamns kommun tvingas lämna sin tjänst efter en konsultrapport som pekar på brister i ledningen. Visions avdelningsordförande är mycket kritisk till arbetsgivarens agerande.
13 januari 2014
De högsta kommuncheferna tjänar i snitt 40 procent mer än kommunernas toppolitiker. Det visar en granskning som Dagens Samhälle gjort.
9 januari 2014
Flera kommuner har börjat använda smarta telefoner i hemtjänsten. I Uddevalla kommun provar personalen en app för att dokumentera sina insatser hos brukarna.
9 januari 2014
En vårdanställd på ett gruppboende i Hörby kommun som tvångsmatade en febrig och sjuk boende har blivit omplacerad. En utredning visar att övrig personal varit rädda att anmäla flera andra allvarliga övergrepp.
7 januari 2014
Tre tjänstemän och en politiker i Marks kommun åtals för sitt agerande vid en omplacering av två fosterbarn för fyra år sedan.
19 december 2013
Det är stora skillnader mellan lönerna i mans- och kvinnodominerade sektorer. En kommunanställd ekonom tjänar under sitt yrkesliv 4,9 miljoner kronor mindre än en privatanställd.
18 december 2013
Mellanchefer i svenska kommuner stressas av oklar styrning från chefer i högre positioner och politiker. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.
10 december 2013
Två av fem som jobbar i äldreomsorgen vill sluta. Många upplever dagligen trötthet och värk på grund av det tunga fysiska och psykiska arbetet. Det visar en ny forskningsstudie.
4 december 2013
Socialsekreterarna i Tyresö kommun är så hårt pressade att de lämnar över utredningar med utsatta barn till de ansvariga politikerna i socialnämnden.
29 november 2013

Sidor