Chef

Vision organiserar omkring 17 000 chefer i kommuner, landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan och privata företag som finansieras av skattemedel. En av de största chefsgrupperna är enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen.

I siffror

  • 3
  • 5
  • 3
  • 0
  • 0
Medianlön för enhetschefer inom kommunal äldreomsorg (partsgemensam statistik 2013)
  • 3
  • 9
  • 0
  • 0
Så många enhetschefer finns det i kommunernas äldreomsorg.
Enhetschefen och Vision­medlemmen Dunja Begovic håller på att starta ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Arvika.
17 februari 2014
Minst ett 20-tal kommuner är i full gång med att starta HVB-hem för ensam­kommande flyktingbarn. Totalt handlar det om hundratals nya kommunala jobb.
17 februari 2014
Tusentals kommunanställda har under de senaste två åren fått möjlighet att byta semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Förmånen, som lanserades av Vision, finns nu i fyra av tio kommuner.
14 februari 2014
De tekniska cheferna i Växjö tjänar i snitt runt 2000 kronor mer än omsorgscheferna. En obefogad skillnad, anser kommunen. Nu öronmärks pengar för att minska löneklyftan.
7 februari 2014
Örebro kommun hävde avtalet med Attendo om driften av äldreboendet Elgströmska. Nu stämmer Attendo kommunen på drygt 1,8 miljoner kronor.
7 februari 2014
Elva enhetschefer för äldreboenden i Boden är på krigsstigen. Anledningen: De tjänar cirka 6 000 kronor i månaden mindre än vissa nyanställda enhetschefer som saknar arbetsledarutbildning.
6 februari 2014
En demenssjuk på Gotland var så våldsam att enhetschefen tvingades sätta in väktare. Bland annat fick en annan boende sin handled bruten.
4 februari 2014
Kommuner kan kräva meddelarfrihet för anställda när man upphandlar tjänster. Det är resultatet av en nyligen avgjord rättstvist mellan Malmö stad och en tolkförmedling.
30 januari 2014
Äldre som har hemtjänst får möta allt fler nya ansikten i sina bostäder. I genomsnitt får de hjälp av 14 olika personer under en tvåveckorsperiod och antalet ökar. PRO efterlyser en maxgräns.
28 januari 2014
Oskarshamns kommun ska införa en ny modell för beredskap för enhetscheferna inom omsorgen. Men Vision och Vårdförbundet är inte överens med arbetsgivarna om hur ersättningen ska se ut.
24 januari 2014
Sju punkter. Ett års arbete. Kommissionen för att förbättra arbetssituationen för Göteborgs socialsekreterare är klar. Jenny Johansson, Vision, hoppas att resultatet ska kunna användas på socialkontor i hela landet.
23 januari 2014
Pelle Björklund, vd på Svenska bostäder, tjänar 133 200 kronor i månaden. Han toppar löneligan i de kommunala bostadsbolagen.
21 januari 2014
Avgångsvederlagen kostade 39 miljoner kronor mer i Uppsala kommun än i Lund under 2012. 45 miljoner kronor mot 6 miljoner i två på många sätt ganska lika kommuner. Stor offentlig sektor och många välutbildade. Båda också med borgerlig majoritet. Frågan är varför Uppsala köper ut personal till så mycket högre summor.
17 januari 2014
Två enhetschefer på ett äldreboende i Borlänge har omplacerats. Enligt Visions skyddsombud har ett stort vårdbehov gjort att cheferna inte har kunnat hålla budgeten.
17 januari 2014
Alla kommuner ska tvingas införa möljigheter för brukarna att välja utförare inom hemtjänsten. Det anser regeringens utredare som i dag lämnade över sitt förslag.
16 januari 2014

Sidor