Chef

Vision organiserar omkring 17 000 chefer i kommuner, landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan och privata företag som finansieras av skattemedel. En av de största chefsgrupperna är enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen.

I siffror

  • 3
  • 5
  • 3
  • 0
  • 0
Medianlön för enhetschefer inom kommunal äldreomsorg (partsgemensam statistik 2013)
  • 3
  • 9
  • 0
  • 0
Så många enhetschefer finns det i kommunernas äldreomsorg.
Att två chefer fälldes efter en anställds självmord överraskar inte arbetsmiljöexperten Tommy Iseskog. Han tycker att många chefer kan för lite om arbetsmiljö.
14 mars 2014
Kommuner och landsting lägger allt mer pengar på att köpa tjänster från PR-byråer. 2012 landade notan på 200 miljoner kronor. Det är en tiondel av PR-branchens totala omsättning.
13 mars 2014
De båda cheferna i Krokoms kommun som dömdes för att ha vållat en anställds självmord har nu överklagat domarna.
12 mars 2014
Efter hård kritik från både chefer och fack valde vd:n för kommunala Sandvikenhus att avgå i dag.
11 mars 2014
En fastighetschef i en kommun som skrev på ett avtal värt cirka 15 miljoner med en leverantör utan att ha befogenhet. Kommunen avskedade chefen och har nu fått rätt mot facket i Arbetsdomstolen.
7 mars 2014
Det var fel av Gnesta kommun att neka en 92-årig kvinna plats på ett äldreboende. Det anser kammarrätten som därmed går på en annan linje än förvaltningsrätten.
4 mars 2014
Efter att två chefer fick köpa en hemtjänstverksamhet av Stockholms stad till underpris krävde Skatteverket cheferna och staden på miljonbelopp i extra skatt. Men efter en dom i förvaltningsrätten slipper de betala.
26 februari 2014
Umeå kommun vill gå före och tvinga fram fler fasta jobb. Nu skrivs avtal med facken om max två års visstidsanställningar.
26 februari 2014
Göteborgs stad vill förändra arbetssättet inom hemtjänsten. Detaljbeslut ska ersättas av överenskommelser mellan brukare och personal. Ett bra förslag – men det kräver fler biståndshandläggare, anser Vision.
25 februari 2014
Forskare vid högskolan i Borås har studerat hur chefer inom vård och omsorg drabbas under mediedrev. Ungefär hälften av cheferna har fått olika stressymptom av de pressade situationen.
24 februari 2014
En av de två cheferna i Krokoms kommun som dömdes som vållande till en anställds självmord fråntas sitt personal- och arbetsmiljöansvar. Kommunledningen ändrar därmed sin tidigare inställning där de stöttat chefen.
24 februari 2014
En infekterad personstrid mellan två politiker i Hörby kommun har skapat en chefskarusell på samhällsbyggnadsförvaltningen. Nu har Vision och Saco fått nog och gjort en 6 6a-anmälan.
21 februari 2014
Har du små möjligheter att påverka din situation på jobbet? Är kraven samtidigt höga? Då ökar risken för att du ska bli deprimerad.
19 februari 2014
Kompetensutvecklingen är eftersatt för chefer inom offentlig sektor. Var femte chef får ingen vidareutbildning som stöder deras ledarskap, visar en undersökning som Vision har gjort.
19 februari 2014
Två chefer i Krokoms kommun fälls för arbetsmiljöbrott i fallet där en socialsekreterare tog sitt liv. Cheferna döms till villkorlig dom och dagsböter
19 februari 2014

Sidor