Chef

Vision organiserar omkring 17 000 chefer i kommuner, landsting, kommunala bolag, Svenska kyrkan och privata företag som finansieras av skattemedel. En av de största chefsgrupperna är enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen.

I siffror

  • 3
  • 5
  • 3
  • 0
  • 0
Medianlön för enhetschefer inom kommunal äldreomsorg (partsgemensam statistik 2013)
  • 3
  • 9
  • 0
  • 0
Så många enhetschefer finns det i kommunernas äldreomsorg.
SIS har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till en nationell standard för äldrevården. Standarden ska kunna användas vid till exempel upphandlingar och tillsyn.
21 juli 2014
Två tjänstemän och en politiker döms till böter för tjänstefel efter den uppmärksammade fosterhemsplaceringen i Marks kommun.
17 juli 2014
En tredjedel av socialsekreterarna i Flen är eller har varit sjukskrivna på grund av stressymptom, enligt facket. Nu kräver Vision och SSR åtgärder mot den stora ärendebelastningen.
11 juli 2014
Kvinnan hade under en längre tid begärt ut tusentals handlingar från Kalmar kommun. Till slut fick politikerna nog och satte stopp. Men JO ger kvinnan rätt och nu kan kommunen tvingas anställa en kontaktperson – till en kostnad på en halv miljon.
11 juli 2014
Organisationen Hela människan i Gislaved försöker enligt Vision kringgå Las, Lagen om anställningsskydd, vid en omorganisation. Arbetsgivaren tolkar lagen annorlunda och nu har de lokala förhandlingarna strandat.
10 juli 2014
3,5. Det är snittbetyget som forskare ger landets äldreomsorgschefer i en ny studie.
4 juli 2014
Långsam handläggning av boende. Fel personer på behandlingshem. Det är ett par av de brister i kommuners verksamheter som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nu kritiserar.
2 juli 2014
Om några år sitter personalen i Huddinge kommun i ett öppet kontorslandskap utan fasta platser. Men Vision kräver egna rum till de som behöver.
27 juni 2014
En enhetschef i Strängnäs kommun försökte få reda på vem i personalen som lämnat uppgifter till pressen. Nu åtalas chefen.
23 juni 2014
Från orolig och ostrukturerad arbetsmiljö till trygg och tydlig. Ledningen får beröm av Ann-Christin Herrdahl, skyddsombud i Ovanåkers kommun.
19 juni 2014
Allt fler dör snabbt efter att de flyttat till äldreboenden. En förklaring tros vara att sjuka gamla bor kvar hemma längre.
19 juni 2014
I många kommuner har cheferna så stora personalgrupper att risken för psykisk sjukdom bland personalen ökar. Det framkommer i en ny undersökning från Hjärnkoll, som samtidigt ser att arbetsgivarna tar frågan på större allvar.
16 juni 2014
Både sämre villkor och lägre löner. Fackförbundet Kommunal har jämfört arbetsvillkoren inom kommunal och privat äldreomsorg. Deras slutsats är tydlig – det är bättre att jobba kommunalt.
3 juni 2014
Under förra året ökade kommunernas kostnader inom alla verksamheter. Allra störst var kostnadsökningen för omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.
3 juni 2014
Är nattkameror, GPS och hälsorobotar enbart av godo? Nu startas en utredning om vilka etiska aspekter det finns på att använda kameraövervakning och robotar i vården av äldre.
26 maj 2014

Sidor