Administratör

I kommunerna arbetar knappt 26 000 administratörer. I landstingen är antalet drygt 8000. 90 procent av dem är kvinnor. De största yrkesgrupperna är skol- och fritidsassistenter, ekonomiassistenter, löneassistenter och assistenter inom socialtjänsten. För att bli administratör krävs ofta yrkesförberedande utbildning på Handels- eller administrationsprogrammet på gymnasiet eller utbildning på Yrkeshögskolan. Det finns ett överskott på administratörer och konkurrensen om jobben väntas bli hård.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Medianlön för administratör i kommunerna (partsgemensam statistik 2013)
  • 3
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
Så många administratörer jobbar sammanlagt i kommuner (24300) och landsting (7600)
I oktober upptäcktes att det gick att ta sig in i Kungsbacka kommuns diarium på nätet. Nu visar en rapport att 2000 dokument har raderats.
17 december 2012
Vissa yrken har inte förändrats ett dyft på flera decennier. Andra har helt försvunnit. Tidningen Vision har tittat på några yrken däremellan, som har ändrat karaktär för att hänga med i samhällsutvecklingen.
6 december 2012
Nu går flyttlasset för 47 administratörer, regionplanerare och projektledare i Stockholms landsting. De ska rymmas på en tredjedel av den yta de haft och de flesta blir av med sina fasta arbetsplatser.
30 november 2012
Flera Vision-medlemmar riskerar att bli övertaliga när Stockholms läns landsting tar över den nationella tjänsten för e-hälsa, 1177.se.
9 november 2012
Personalen i Kungälvs kommun kommer snart att bli av med sina personliga arbetsplatser. I stället ska de anställda sitta på olika ställen i ett öppet landskap, i ett så kallat flexkontor.
7 november 2012
Ljungby kommun vill förlänga arbetstiden för 150 tjänstemän utan att höja lönen. Vision vägrar gå med på arbetsgivarens krav.
5 oktober 2012
Landstinget Västernorrland dömdes att betala ett vite på 300 000 kronor. Men tre månader efter domen hade vitet ännu inte betalats. Nu ligger skulden hos Kronofogden för indrivning.
7 september 2012
Under de senaste åren har alla nyanställda i Dalarnas landsting varit tvungna att lämna ett drogtest för att få jobbet. Hittills har 1 739 personer testas. ”Det är hårresande”, säger Annett Olofsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd.
7 september 2012
Vision bör jobba mer för att stärka yrkesgruppen administratörer. Det tycker Veronica Silén som är en av alla medlemmar som motionerat till årets förbundsmöte.
17 augusti 2012
Nu är det klart att färdtjänstresor som beställs i Skåne får gå via Samres central i Senegal. Skånetrafiken har nu godkänt att beställningarna får gå via Afrika.
17 augusti 2012
Antalet sekreterare har minskat radikalt, samtidigt som administrationen ökat. Vårdpersonal, lärare och andra får ägna allt större del av sin tid åt kontorsarbete, visar en studie.
14 augusti 2012
Orust kommun kan få en miljon kronor i vite om man inte åtgärdar mögel, fukt och buller i en skola. Dessutom måste elever och personal få tillgång till andra lokaler.
13 augusti 2012
Vid flera tillfällen har beslut som tagits i Åstorps kommunfullmäktige varken förts vidare eller utförs. I vissa fall verkar beslut helt ha glömts bort.
7 augusti 2012
Visions huvudskyddsombud på Ryhovs sjukhus i Jönköping stoppade i går arbetet i vissa lokaler. Personalen blir sjuka av den dåliga inomhusmiljön.
27 juli 2012
Ett 90-tal anställda på Falkenbergs bostadsbolag Fabo får drygt 4 000 kronor i bonus för att de lyckats minska energianvändningen i företaget.
12 juni 2012

Sidor