Administratör

I kommunerna arbetar knappt 26 000 administratörer. I landstingen är antalet drygt 8000. 90 procent av dem är kvinnor. De största yrkesgrupperna är skol- och fritidsassistenter, ekonomiassistenter, löneassistenter och assistenter inom socialtjänsten. För att bli administratör krävs ofta yrkesförberedande utbildning på Handels- eller administrationsprogrammet på gymnasiet eller utbildning på Yrkeshögskolan. Det finns ett överskott på administratörer och konkurrensen om jobben väntas bli hård.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Medianlön för administratör i kommunerna (partsgemensam statistik 2013)
  • 3
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
Så många administratörer jobbar sammanlagt i kommuner (24300) och landsting (7600)
Hälften av landets kommuner planerar att anställa fler biståndsbedömare. Detta för att leva upp till de nya bemanningskraven som börjar gälla 2014.
14 februari 2013
Sjukdomar, etnisk bakgrund och negativa omdömen. Det är några av de uppgifter som kommunala bostadsbolag i Göteborg registrerar över sina hyresgäster.
13 februari 2013
Vid årsskiftet fick 1,1 miljoner anställda i kommuner och landsting ett nytt omställningsavtal. Petra Hilmersson är en av de första som får hjälp att hitta ett nytt jobb.
12 februari 2013
Kvinnor har sämre tillgång till företagshälsovård än vad män har. Och arbetare har sämre än tjänstemän. Det visar en genomgång av Arbetet.
8 februari 2013
Alla 49 000 anställda i Göteborgs Stad ska få möjlighet att köpa årskort till kollektivtrafiken till ett rabatterat pris.
7 februari 2013
Det har inte varit några hotfulla incidenter. Trots det ska entrén till landstingets kansli i Härnösand skyddas med säkerhetsglas.
5 februari 2013
Fler uppgifter i knäet – men det märks inte på lönen. Missnöjet bubblar bland administratörer och assistenter.
5 februari 2013
Fler semesterdagar för alla under 40 år och bättre villkor för visstidsanställda. Det kräver Vision i det nya avtalet för anställde i kommunala fastighetsbolag.
29 januari 2013
Bristen på medicinska sekreterare har länge varit stor på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Nu har man beslutat att starta en ny utbildning.
23 januari 2013
Laxå är en av kommunerna som kämpar mot minskande befolkning. Färre invånare innebär mindre skatteintäkter och nu är situationen så allvarlig att Laxå måste skära ned.
23 januari 2013
Oron för sämre tider växer. En undersökning Tidningen Vision har gjort visar att många kommuner räknar med att minska på personalstyrkan under året.
23 januari 2013
Gävle kommun blev svindlad på omkring 20 miljoner kronor. Åklagaren Ulf Back har nu begärt den misstänkte tjänstemannen häktad.
22 januari 2013
I höstas införde Norrköpings kommun inköps- och anställningsstopp på grund av hotande underskott. Nu när läget har förbättrats tas stoppaketet bort.
22 januari 2013
Vill du veta vad folk i en kommun gör hela dagarna? Då ska du följa twitterkontot @kommunarbetare där Birgitta Lilja och hennes kolleger berättar om sin vardag.
22 januari 2013
Trenden med flexkontor sprider sig över landet och ska enligt nya rön vara bra för hälsan. Men de anställda i Nacka kommun känner inte igen sig. Stress, oro och tårar blev följden när de fasta arbetsplatserna försvann.
10 januari 2013

Sidor