Administratör

I kommunerna arbetar knappt 26 000 administratörer. I landstingen är antalet drygt 8000. 90 procent av dem är kvinnor. De största yrkesgrupperna är skol- och fritidsassistenter, ekonomiassistenter, löneassistenter och assistenter inom socialtjänsten. För att bli administratör krävs ofta yrkesförberedande utbildning på Handels- eller administrationsprogrammet på gymnasiet eller utbildning på Yrkeshögskolan. Det finns ett överskott på administratörer och konkurrensen om jobben väntas bli hård.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Medianlön för administratör i kommunerna (partsgemensam statistik 2013)
  • 3
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
Så många administratörer jobbar sammanlagt i kommuner (24300) och landsting (7600)
Anställda på Gemensam Framtids centralkansli kommer att sägas upp. ”Kortsiktigt tänkt”, säger Visions Thomas Dahl, som är kritisk till beslutet.
4 april 2013
13 förvaltningar i Region Skåne ska bli tre. Vision är försiktigt positiva till förändringen som sker i raketfart.
28 mars 2013
Nässjö kommun hade köpt in nya stolar till kommunfullmäktige. Men redan efter första mötet hade ett par gått sönder.
26 mars 2013
Malmö stad vill förlänga arbetstiden för anställda i stadens centrala administration. Visions medlemmar har reagerat starkt på förslaget.
20 mars 2013
Västerviks kommun ska minska personalstyrkan inom skolan med 82 personer. Två skolor läggs ned och förvaltningen ska spara 45 miljoner kronor.
11 mars 2013
Tre Visionmedlemmar som arbetade på två olika assistansföretag fick inte ut semester och beredskapsersättning de har rätt till enligt facket. Nu stämmer Vision bolagen till Arbetsdomstolen.
6 mars 2013
Anställda i Gävle kommun som gick i pension eller fick nya titlar under hösten fick inte ut sina retroaktiva löneökningar. Nu backar kommunen och betalar ut pengarna.
1 mars 2013
Vill du jobba till 69? Inom kort kommer ett statligt förslag som höjer pensionsåldern med två år.
21 februari 2013
Vision och Kungsbacka kommun har träffat en överenskommelse som innebär att sju medlemmar slipper betala skatt för en tjänsteresa de beordrades att åka på. De får också ett skadestånd av arbetsgivaren.
21 februari 2013
Folktandvården i Skåne blir från 2014 ett landstingsägt bolag. Med det hoppas politikerna få personalen att stanna.
21 februari 2013
Regeringen satsar nio miljoner för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men Visions ordförande Annika Strandhäll kräver mer.
20 februari 2013
Folkets röst avgör frågan om akutvården i Landstinget i Västerbotten. Folkomröstningen blir den första någonsin i ett landsting.
20 februari 2013
Provrörsbefruktning eller ögonlaserbehandling. Nu erbjuder Karlstads kommun sina anställda vård som löneförmån.
20 februari 2013
Kraven på medicinska sekreterare på Södertälje sjukhus ökar konstant. Ett flertal har slutat på grund av den pressade situationen och sjukskrivningarna är många.
18 februari 2013
Närvaron bland förskolebarn i Söderhamns kommun klockas. Men det strider mot lagen, enligt Datainspektionen.
18 februari 2013

Sidor