Administratör

I kommunerna arbetar knappt 26 000 administratörer. I landstingen är antalet drygt 8000. 90 procent av dem är kvinnor. De största yrkesgrupperna är skol- och fritidsassistenter, ekonomiassistenter, löneassistenter och assistenter inom socialtjänsten. För att bli administratör krävs ofta yrkesförberedande utbildning på Handels- eller administrationsprogrammet på gymnasiet eller utbildning på Yrkeshögskolan. Det finns ett överskott på administratörer och konkurrensen om jobben väntas bli hård.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Medianlön för administratör i kommunerna (partsgemensam statistik 2013)
  • 3
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
Så många administratörer jobbar sammanlagt i kommuner (24300) och landsting (7600)
Hög arbetsbelastning och krånglande it-system gjorde att skyddsombuden stoppade arbetet vid bemanningsenheten i Borlänge kommun i oktober. Nu har facken och arbetsgivaren hittat lösningar på arbetsmiljöproblemen.
5 december 2013
Läkarnas tid måste användas bättre. Administrativa uppgifter kan tas över av annan personal, till exempel medicinska sekreterare. Det konstateras i en färsk statlig rapport.
4 december 2013
Skolassistenterna på grundskolekontoret i Uddevalla kommun är mycket besvikna över det låga löneläget. Nu kräver de att få kallas administratörer och att titelbytet också ska märkas i plånboken.
26 november 2013
Nära 13 000 övertidstimmar på ett år, uppdelat på blott 41 personer. Det fann Visions huvudskyddsombud Lars Öst när han granskade övertiden på vård- och omsorgsförvaltningen i Lund.
21 november 2013
Personalen på en skola i Göteborg har övervakats av kameror i personalrummet utan att veta om det. Övervakningen utreds nu av både polisen och stadsdelsnämnden.
15 november 2013
Över 80 procent av de tillfrågade i undersökningen är missnöjda med sin lön. Och utan arbetsbeskrivning är det svårt att löneförhandla, menar skolassistenten Marianne Ylikangas.
13 november 2013
Tidsbrist och stress. Fyra av fem skolassistenter har en otydlig yrkesroll och lassas ideligen på allt fler arbetsuppgifter. Det visar en undersökning som Tidningen Vision har gjort.
13 november 2013
Stockholms läns landstings journalsystem Take Care låg öppet under åtta månader. Trots misstankar om obehörigt intrång gjordes ingen polisanmälan.
30 oktober 2013
Omkring 400 Visionmedlemmar som arbetar inom kommunala trafikbolag och inom turism och fritid fick nya löneavtal idag. Trafikavtalet gäller i tre år och fyra månader och ger löneökningar på minst 7 procent.
23 oktober 2013
Nästa år öppnar Kungsbacka kommun en helt ny kundtjänstverksamhet. Då kan en del av personalen tvingas söka nya tjänster.
17 oktober 2013
Studie- och yrkesvägledningar på grundskolor är lågt prioriterade. Det visar Skolinspektionen i en ny rapport.
16 oktober 2013
Den bästa vägen till högre lön för assistenter är inte att försöka uppvärdera hela yrkesgruppen, anser Visions ombudsman.
9 oktober 2013
Sjöbos assistenter fick 500 kronor extra i år. Det är för lite i konkurrensen med andra arbetsgivare, tycker Katarina Olsson.
9 oktober 2013
I flera kommuner jobbar Vision för bättre arbetsbeskrivningar och titelbyte som ger en rättvisare bild av vad assistenter faktiskt gör. På sikt handlar det också om att få upp lönerna.
9 oktober 2013
Fyra fackförbund, däribland Vision, slår larm om allvarliga arbetsmiljöproblem inom äldreomsorgen i Göteborgstadsdelen Majorna-Linné. Situationen är så allvarlig att Vision kräver omedelbara åtgärder.
19 september 2013

Sidor