Administratör

I kommunerna arbetar knappt 26 000 administratörer. I landstingen är antalet drygt 8000. 90 procent av dem är kvinnor. De största yrkesgrupperna är skol- och fritidsassistenter, ekonomiassistenter, löneassistenter och assistenter inom socialtjänsten. För att bli administratör krävs ofta yrkesförberedande utbildning på Handels- eller administrationsprogrammet på gymnasiet eller utbildning på Yrkeshögskolan. Det finns ett överskott på administratörer och konkurrensen om jobben väntas bli hård.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Medianlön för administratör i kommunerna (partsgemensam statistik 2013)
  • 3
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
Så många administratörer jobbar sammanlagt i kommuner (24300) och landsting (7600)
Vårdtagarna tycker att den kommunala hemtjänsten i Malmö har blivit bättre. Den privata hemtjänsten får däremot sänkt betyg.
26 september 2008
En tidigare landstingsanställd kvinna står åtalad för att ha förskingrat sex miljoner kronor från Västerbottens landsting. Åklagaren yrkar på 3,5 års fängelse, men advokaterna ser förmildrande omständigheter.
16 september 2008
SKTF lade ett tolkningsföreträde i en tvist om en medlems arbetstider. Arbetsgivaren, Sydskånska gymnasieförbundet, anser sig ha lidit skada av det.
16 september 2008
Tio tjänster i Nordanstigs kommun ska bort när kommunen drar ner på administrationen.
5 september 2008
Sedan i vintras har Linköpings kommun dragit ner personalstyrkan i äldreomsorgen med ett 100-tal personer. Nu planerar kommunen att varsla ytterligare 55 anställda, däribland assistenter.
18 juli 2008
680 personer som jobbar med administration i Örebro kommun har betygsatts av sina chefer. En del har mycket farit illa under processen.
13 juni 2008
En tredjedel av kommunerna arkiverar inte sin e-post på ett korrekt sätt, vilket är ett brott mot offentlighetsprincipen. Det visar en ny undersökning.
9 juni 2008
Tillväxten av nya jobb kommer att minska i år. Men det kommer fortfarande att vara stor efterfrågan på arbetskraft inom flera yrkesgrupper.
21 februari 2008
Lönehöjningarna för SKTFs medlemmar i kommunerna blev klart högre i år. De genomsnittliga löneökningarna i kommunerna blev närmare fyra procent, visar en enkät som SKTF-tidningen gjort.
11 december 2007
De båda kommunerna Laholm och Hylte inleder ett samarbete kring utbetalningen av de anställdas löner.
1 oktober 2007
Lönerna för SKTF-medlemmarna i kommunerna och landstingen ökade med 6,9 respektive 6,3 procent under 2005 och 2006. Omsorgschefer i kommunerna och avdelningschefer i landstingen fick störst löneökningar.
2 maj 2007
De sex hälsingekommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn undersöker om de ska slå samman sin lönehantering. Det kan på sikt innebära att ett 20-tal tjänster försvinner.
7 februari 2007
SKTF uppmanar politikerna i Stockholms landsting att tänka om. De planerade nedskärningarna i administrationen drabbar både personal och patienter.
1 februari 2007
En tjänsteman i Sundsvalls kommun har varslats om avsked efter misstankar om att han fifflat bort 16 000 kronor från kommunen.
27 oktober 2005

Sidor