Nr 5/2013

Här hittar du länkar till några av de artiklar i senaste numret av Tidningen Vision. Som medlem ska du få den i brevlådan under vecka 10. Är du inte medlem och vill ha tidningen kan du höra av dig till redaktionen@tidningenvision.se

Öppna kontorslandskap och flexkontor gör oss ineffektiva, anser forskare. Orsaken är att ingen hänsyn tagits till vad den mänskliga hjärnan behöver för att prestera på topp.
11 mars 2013
Varför har cheferna inom omsorgen fler underställda än andra kommunala chefer? Anledningarna är många och har historiska rötter. Tidningen Vision ger några förklaringar.
8 mars 2013
I Vårdsverige är hon ett undantag. Omsorgschefen Elisabeth Benediktson leder en personalgrupp med 24 anställda. – Det gör att jag känner både mina medarbetare och de äldre, säger hon.
8 mars 2013
Många chefer i äldreomsorgen basar över stora personalgrupper. Men experter menar att vinsterna med mindre grupper är många – och kan vara en plusaffär ekonomiskt.
8 mars 2013
Vision i Landstinget Blekinge är kritisk mot arbetsgivarens sätt att hantera löneskillnader. Flera kvinnodominerade yrken har lägre löner än mansdominerade trots att jobben är svårare.
7 mars 2013

Sidor

MITT YRKE