Nr 5 2014

Här hittar du länkar till några av de artiklar som publicerats i senaste numret av Tidningen Vision. Som medlem ska du få den i brevlådan under vecka 11. Är du inte medlem och vill ha tidningen kan du höra av dig till redaktionen@tidningenvision.se

Skolinspektionen stänger skolor och en hel myndighet för inspektion av vård och omsorg har skapats. Tillsyn och granskning blir allt viktigare i offentlig verksamhet. Men för mycket fokus på granskning kan urholka demokratin.
18 mars 2014
Joline Jacobsson
17 mars 2014
Färre utbetalningar av ekonomiskt bistånd och mer rehabstöd till sjuka i Halmstad och Laholm. Förklaringen är att biståndshandläggarna jobbar på ett nytt sätt.
17 mars 2014
Susan Nordberg klagade på Kammarkollegiets godtyckliga bedömning av tolkproven. Nu har hon vunnit en halv seger.
14 mars 2014
Att två chefer fälldes efter en anställds självmord överraskar inte arbetsmiljöexperten Tommy Iseskog. Han tycker att många chefer kan för lite om arbetsmiljö.
14 mars 2014

Sidor

MITT YRKE