Nr 17 2013

Här hittar du länkar till några av de artiklar som publicerats i senaste numret av Tidningen Vision. Som medlem ska du få den i brevlådan under vecka 43. Är du inte medlem och vill ha tidningen kan du höra av dig till redaktionen@tidningenvision.se

För tre år sedan fattade Vision flera beslut för att få in flera unga i det fackliga arbetet. En undersökning Tidningen Vision har gjort visar att åldern bland de förtroendevalda har sjunkit. Men det är fortfarande långt kvar till de uppsatta målen.
25 oktober 2013
Visionklubben på kommunalförbundet VA-Syd är en av de styrelser som klarar förbundets mål att en tredjedel av ledamöterna ska vara under 35 år. En lugn start är deras recept för framgång.
25 oktober 2013
Det fanns en del oro hos personalen för hur det skulle gå att slå ihop två små enheter för sjukhustandvård med en stor klinik för allmäntandvård. Men efter två års verksamhet har oron lagt sig.
25 oktober 2013
Folktandvården i Dalarna
Trots att tandsköterskor lämnar folktandvården i Dalarna på grund av de låga lönerna finns inga planer på att skjuta till några extra pengar. Arbetsgivaren vill i stället lösa rekryteringsproblemen genom att starta ett trainee-program.
24 oktober 2013

Sidor

MITT YRKE