Nr 13 2013

Här hittar du länkar till några av de artiklar som publicerats i senaste numret av Tidningen Vision. Som medlem ska du få den i brevlådan under vecka 35. Är du inte medlem och vill ha tidningen kan du höra av dig till redaktionen@tidningenvision.se

Den som öppet ifrågasätter och kritiserar chefer kan få betala ett högt pris. Det har handledaren Siv Jonsson i Älvsbyns kommun fått erfara.
3 september 2013
Arbetslösheten är hög och otryggheten upplevs som stor i stadsdelen Vårby i Huddinge. Men ett treårigt sommarjobbsprojekt ska förändra bilden av området.
2 september 2013
När flexkontor skulle införas på avdelningen för tillväxt, miljö och regionplanering i Stockholms landsting var oron stor bland personalen. Men efter fackliga påtryckningar har förbättringar gjorts.
2 september 2013
Lean. Så lyder numera svaret på frågan hur man effektiviserar en verksamhet i kommuner och landsting. Men många ambitiösa satsningar somnar in efter ett par år. Samtidigt varnar forskare för att arbetssättet kan leda till ökad stress och minskad arbetsglädje.
30 augusti 2013
Stressade medarbetare och ett hårdare arbetsklimat. Det kan bli konsekvensen av lean, enligt Carola Löfstrand, Visions arbetsmiljöexpert.
30 augusti 2013

Sidor

MITT YRKE