Publicerad 16 mars 2009
Reportage

Trollhättan darrar

Tusentals personer riskerar jobben om inte Saab överlever. Hur agerar en kommun i en sådan situation? SKTF-tidningen har besökt Trollhättan, en stad som bävar i väntan på besked om Saabs framtid.

Facklorna lyser upp Kungsgatan. Det är torsdagskväll i slutet av februari och runt 3 000 Trollhättebor rör sig långsamt gatan fram.

”Hellre en Saab på parkeringen än Maud i regeringen”, ropas det i leden.

Luften är fylld av spekulationer. Det talas om risken för konkurs sedan GM tagit sin hand från den svenska biltillverkaren och oron från de 4 000 anställda har smittat av sig på hela staden. Ilskan i demonstrationståget riktar sig framförallt mot Maud Olofsson och regeringen. På Drottningtorget, där demonstrationen avslutas, fyller socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin i kritiken.

–Vi vill investera i framtidens svenska bilindustri, i bättre, smartare och renare bilar. Ge Saab och Trollhättan en möjlighet att vara med i den utvecklingen, säger hon och fortsätter:

–Så sluta prata ner värdet på Saab och svensk fordonsindustri.

Den sista pilen är riktad mot regeringen. Samtidigt ger inte heller den socialdemokratiska ledaren några klara besked om vad hennes parti vill göra för att stötta det krisdrabbade före­taget.

I stadshuset ett hundratal meter från Drottningtorget har Åsa Dahlqvist, SKTFs ordförande i Trollhättan, sitt arbetsrum. Som alla andra Trollhättebor har hon kopplingar till bilfabriken. En av de närmaste vännerna arbetar där och en bror fick sluta i en tidigare varselvåg.

Att även den kommunala verksamheten kommer att drabbas hårt om många tvingas sluta på Saab är de flesta överens om. Minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd är en naturlig följd. Men i övrigt handlar det om spekulationer.

–Just nu är den psykologiska effekten störst. Folk handlar inte i butikerna, alla avvaktar, säger Åsa Dahlqvist.

IT-teknikern Dan Johansson, även han styrelsemedlem i den lokala SKTF-avdelningen, påpekar dock en förändring som redan märks i den kommunala verksamheten.

–Allt utvecklingsarbete bara stannar av. Cheferna känner att de bara hinner arbeta med ekonomi.

Men även om nedgången i den privata sektorn inte nått kommunen fullt ut förbereder sig den politiska ledningen i Trollhättan. Ett sparpaket på 40 miljoner kronor justerades nyligen upp till 80 miljoner.

Åsa Dahlqvist menar att det är fel väg att gå.

–Det gäller att våga gasa i uppförsbacken, säger hon.

Något extra tryck på gaspedalen verkar det inte bli i Troll­hättans stad, snarare tvärtom. I sparpaketets svallvågor skjuts sannolikt flera planerade in­vesteringar, som ungdomshuset Entré, upp. Vakanta tjänster tillsätts inte och förhandlingar om att skära ner på antalet kuratorer pågår. Någon nödplan om Saab skulle gå i graven finns dock inte, åtminstone inte offi­ciellt.

–Vi utgår från att Saab kommer att fortleva, något annat finns inte i sinnevärlden, säger Gert-Inge Andersson (S), kommunalråd i Trollhättan.

Han berättar om det intensiva lobbyarbete som nu sker från Trollhättan och Västra Götalandregionen i syfte att få loss lån och statliga pengar till Saab och omkringliggande underleve­rantörer.

Men om ansträngningen inte räcker? Vad gör Trollhättans stad om man plötsligt står i en situation med flera tusen nya arbetslösa?

Gert-Inge Andersson skickar frågan vidare till Stockholm.

–Huvudansvaret i dessa frågor ligger på staten. Vi ska ta vårt ansvar, vår arbetsmarknads­enhet får exempelvis 35 miljoner per år. Men vi ska vara klara över tågordningen. Det är regeringen som är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken.

Sedan Saabs akuta kris uppstått träffas förvaltningscheferna i Trollhättan regelbundet i en nybildad krisgrupp.

Vad sam­talen gett är okänt. Cheferna har fått munkavle när det gäller att uttala sig om Saabkrisens konsekvenser. Det är politikerna som ska stå för kommentarer, enligt stadens informationspolicy.

Pär Löwenlid, näringslivschef i Trollhättans stad, känner dock inte till någon munkavle. Och han skönmålar inte när han beskriver situationen i industristaden vid Göta älv. Läget är värre än tufft, menar han.

–Nu öppnar Arbetsförmedlingen kontor uppe på Saab. Men man kan ju undra vilka jobb de ska förmedla.

Pär Löwenlid kan se både ljusa och mörka scenarier. Han talar om att identifiera det som är starkt och livskraftigt i Trollhättan.

–Jag är allergisk mot företagsraggning, vi måste jobba med de företag som finns på plats.

Han berättar om satsningar som är på gång inom energi- och miljöområdet, och om att hitta nya branscher. Men även om att ta lärdom av andra städer som upplevt stora företagsnedläggningar.

–Det gäller att identifiera framgångsfaktorerna, säger han.

Och om framgångarna uteblir?

–Då måste vi titta på om Trollhättan kan bli ett nationellt stödområde.

Men kommunalrådet Gert-Inge Andersson vill inte kännas vid någon krisstämpel. Saab hade en gång mer än 10 000 anställda och ständiga personalminskningar har gjort många Trollhättebor luttrade. Så också kommunalrådet som i stället ser stadens stora möjligheter. Utbyggnaden av väg och järnväg till Göteborg, en ökande befolkning, ett centrum för filminspelning och teknikparken Innovatum. Och så vidare.

–Trollhättan står inte inför någon stupstock, säger han.

Rösten är övertygande.

På parkeringen utanför stadshuset står hans bil.

–Självklart en Saab. En 9-3 med etanoldrift.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE