Publicerad 28 januari 2014
Reportage

Han guidar till Gud i riksdagen

Nyss fyllda 40 blev Niklas Piensoho föreståndare för Sveriges största frikyrkoförsamling. För ett år sedan fick han ännu ett prestigefullt uppdrag – att hålla andakter för riksdagsledamöter.

 Underjordiska korridorer leder fram till riksdagshusets andaktsrum. Ljusen fladdrar i den fönsterlösa lokalen. Ljuden är dämpade – hit in når inte den politiska debattens vassa formuleringar och uppskruvade tonlägen.

– Vi ser ut som en frimurarloge, skojar en av andaktsbesökarna som just slagit sig ned på bakre bänkraden.

Runt honom bara män, prydligt klädda i mörka kostymer och blankborstade skor. Första kvinnan droppar in och utbrister: ”Här var det mangrant!”.

Framme vid altaret står Niklas Piensoho i pastorskrage och väntar på att klockan ska bli halv nio. Varje onsdagsmorgon, en halvtimme innan debatten i riksdagens plenisal drar i gång, samlas politiker från alla läger för att be. Andakten arrangeras av Riksdagens kristna grupp, en av riksdagens äldsta föreningar.

– Har du valt sånger, Roland? undrar Niklas Piensoho.
Roland Utbult, kristdemokrat från Västra Götaland, ska som vanligt agera kantor. För honom är onsdagsandakterna helt nödvändiga.

– Det här är en väldigt viktig stund – för själen, för kontemplationen och för att samla sina tankar. Att vara riksdagsledamot är en utsatt position. Det är inget jobb, det är ett liv. Ekvationen går ihop tack vare dessa morgnar, säger han.

Niklas Piensoho blev vald till riksdagskaplan för ungefär ett år sedan och är den första frikyrkopastor som har haft det uppdraget. I vanliga fall är han pingstpastor och föreståndare för Filadelfiakyrkan i Stockholm.

Alla är samlade och Niklas Piensoho hälsar välkommen. Efter psalmen Stilla natt pratar han länge om en strof ur bönen Fader Vår: ”Inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.”

– Vad menar man med frestelse? En lockelse som ger kortsiktig vinst men rymmer långsiktig förlust. När man känner lockelse finns det en väg att gå, enligt Jesus. Det är att be.
Han vrider och vänder på meningens innebörd. Drar lärande anekdoter ur sitt eget liv, får folk att skratta i bänkraderna.

– Ibland är det svårt att veta om något är en möjlighet eller en frestelse. En gång fick jag erbjudande om att bli vd i ett bolag. Jag tänkte: det här är nog ändå en möjlighet. Men jag pratade med min fru Helena och vi sa: låt oss ägna någon vecka åt att be.

Efter den veckan tackade Niklas Piensoho nej till jobberbjudandet.
– Jag insåg att det hela nog handlade om en frestelse. Bönen är en oerhört viktig riktningsgivare.

Andakten är slut och ledamöterna, som nyss knäppt händerna i en gemensam bön, blir återigen partimotståndare, redo att argumentera mot varandra i talarstolen.

Christer Engelhardt, Visionmedlem, socialdemokrat och diakon från Gotland, säger att han tycker om att man träffas över partigränserna och samfundsgränserna i den kristna gruppen.

– Vi vet varandras partibeteckningar, men inte vilka samfund vi tillhör. För mig märks det inte att Niklas är pingstpastor, han skulle kunna vara präst i Svenska kyrkan. Det är ingen skillnad på andakten, säger han.

Niklas Piensoho gör sig redo att åka tillbaka till sin vanliga arbetsplats – Filadelfiakyrkan som ligger på Rörstrandsgatan i centrala Stockholm. Det är svenska pingströrelsens största församling med 5 700 medlemmar.

Det var inte helt okontroversiellt att Niklas Piensoho rekryterades till församlingen för sju år sedan. Han hade nämligen inte rötterna i pingströrelsen, utan var då pastor i en Missionsförsamling i Fiskebäck.

Han tillhör inte dem som är uppvuxen inom frikyrkorörelsen, utan blev kristen först i ettan på gymnasiet.
– Mormor var däremot en vardagsfrom människa. Som yngre tyckte jag att det var frustrerande att höra henne upprepa ”Gud kan hjälpa dig”. Och nu är det jag själv som upprepar samma mantra, säger han och ler.

– Att bli pastor var en kallelse. Det är synd att man inte längre pratar om kall även inom andra yrkesgrupper. Det är hälsosamt med en kallelse, för det ger större mening åt arbetet.

I Filadelfiaförsamlingen är han chef över 50 anställda, men ska också stötta de många församlingsmedlemmar som jobbar ideellt.
– Det gäller att se folk, och bidra med stöd för att de ska känna sig trygga. Det handlar om att bemyndiga människor och se till att de växer. Jag tilltalas av tanken på chefskapet som en föräldraroll. Jag tycker om mina medarbetare, det är en djup känslomässig relation.

Niklas Piensohos arbete påminner till stor del om en företags-vd:s. Han ägnar sig åt planeringsmöten, verksamhetsplaner och budget.
– Fast med skillnaden att pengar inte är vårt mål, utan bara vårt medel.

Vad är det jobbigaste du gjort som chef?
– Vi har fått säga upp när vi inte haft tillräckligt med ekonomiska medel. Att göra det utan att människor går sönder är en jätteutmaning. Det gäller att hjälpa människor att rädda ansiktet. Ingen ska bli ovärdigt behandlad.

Filadelfiaförsamlingen krymper liksom många andra församlingar i medlemsantal. Men Niklas Piensoho ser positivt på framtiden.

– De senaste tio åren har det vuxit fram en genuin nyfikenhet på den kristna tron och på kyrkan. Förut var kyrkan en del av maktstrukturen och folk har känt behov av att ta ett rejält steg bort. Nu har det gått så lång tid att man kan återknyta relationen.

Fakta Niklas Piensoho

Ålder: 49 år.
Yrke: Riksdagskaplan, pingstpastor och föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.
Lön: 54 000 kr/mån.
Karriär: Har arbetat som pastor i 23 år. Tidigare pastor i Fiskebäcks Missionskyrka. Blev föreståndare i Filadelfiakyrkan 2006.
Bor: Vällingby.
Familj: Fru Helena (verksamhetschef på ett vård- och omsorgsboende) och fyra barn på 13, 15, 18 och 21 år.
Gör på fritiden: Umgås med familjen. ”Mina grabbar tränar amerikansk fotboll, och jag brukar hänga med dem och träna på gymmet. Det är jätteroligt!”
Twittercitat: ”Man får inte bli så rädd för att bli det man inte vill, så att man inte blir det man vill.”

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE