Publicerad 17 juni 2014
Reportage

Gamla ting lyser upp vardagen

Hur kan vardagen på Malmös äldreboenden förgyllas? Gizella Nemeth tipsar och stöttar stadens undersköterskor hur de kan göra de äldres dagar mer innehållsrika.

Gizella Nemeth skriver två ord på den vita tavlan. Sedan vänder hon sig mot den samlade gruppen av undersköterskor. Det är inspirationsträff för personalen på Blombuketten, ett äldreboende i östra Malmö. På tavlan bakom Gizella lyser orden som hela den här eftermiddagen ska handla om – socialt innehåll.
– Vad är det? Hur pratar ni om socialt innehåll på er arbetsplats?

Efter en kort tystnad kommer första svaren.
– Att stimulera i vardagen, säger undersköterskan Britt-Marie Rausek.
– Och hur gör man då? Har ni något exempel? fortsätter Gizella Nemeth.
– God mat och att det är vackert dukat är ett sätt, säger Ann-Helen Andersson.

Andra förslag kommer. Det talas om bekräftelse, om beröring och att vara den äldres andra familj. Gizella fortsätter med att fråga gruppen hur de skulle beskriva sitt yrke för någon de träffar på gatan. Omvårdnad, säger någon. Någon säger medmänniska. Ordvalet är viktigt, menar Gizella Nemeth.

– Vad jag har för bild av mitt yrke spelar roll för hur jag utför mitt arbete. Det jag skulle säga är att ni jobbar med människor och … Gizella Nemeth stannar upp innan hon fortsätter … människor är lika med relationer.

Flera gånger återkommer hon till det. Att man som undersköterska måste arbeta med relationer för att göra sitt jobb bra. Just relationsskapandet med de äldre är också kärnan i det Gizella Nemeth och kollegan Irmeli Dahlbacka arbetar med. Deras uppdrag handlar – lite grov­yxat – om att de boende på stadens äldreboenden ska känna lite mer liv, fast man är på livets slutkant. Vägen dit går via att få vårdpersonal att reflektera över sitt arbetssätt.

– Problemet är att det ofta görs skillnad på omvårdnad och hur du är i ditt bemötande. Det fattas ett forum för den här sortens samtal. Förutom hos oss, säger Irmeli Dahlbacka.

Den största glädjen i jobbet är också när samtalen blir bra och Irmeli och Gizella märker att de når fram, när de känner att deras ord väcker tankar hos mottagaren.

– Vi har inte det på papper, eller i någon statistik. Men vi vet att vi gjort skillnad. Det är mycket vårdpersonal som sagt det, säger Gizella Nemeth.

Vi befinner oss hos Guldstunder i de äldres vardag, en inspirationsverkstad ett stenkast från stadshuset i centrala Malmö. Verksamheten startades som ett projekt 2007, då med statliga stimulanspengar. 2011 bestämde Malmö stad att göra den permanent. Under uppstarten besöktes stadens alla 50 särskilda boenden och Irmeli och Gizella talade med personal, skaffade sig en bild av hur vardagen på boendena såg ut, och hur de i sin roll kunde stötta.

Ibland mötte de motstånd. Hårt belastade undersköterskor var inte alltid sugna på ytterligare ”pålagor uppifrån” och Irmeli och Gizella har flera gånger fått förklara att de inte är några kontrollanter utan en extra resurs och ett stöd, som dessutom är helt frivilligt.

Det finns historiska skäl till motståndet. Tidigare, främst innan ädelreformen 1992, sköttes mycket av aktiviteterna på boendena av särskilda yrkesgrupper, som arbetsterapeuter och terapibiträden. Vårdpersonalen stod bara för omvårdnaden.

– För oss gäller det att vända på tänket. Att lyfta fram att personalen är direkt avgörande för de äldres guldstunder, säger Irmeli Dahlbacka.

Men, påpekar hon, det är viktigt att visa att man inte ska uppfinna hjulet på nytt. Många undersköterskor arbetar redan med relationen till de äldre i fokus. Och då måste man bekräfta och lyfta dem.

Både Irmeli och Gizella påpekar också att guldstunderna ofta inte är det som ses som aktiviteter, som sångstunden, utflykten eller gudstjänsten. Snarare är det bemötandet i vardagen, en fin duschstund eller ett närvarande samtal, som kan vara det viktigaste.

Tillbaka till inspirationsverkstaden där gruppen från Blombuketten nu tagit sig ut till hjärtat av verksamheten, de fyra minnesrummen. Gizella Nemeth samlar gruppen i det största rummet. Här finns kaffekvarnar, en trampsymaskin och fåtöljer med pipor och stickningar bredvid. Möblemanget och tingen är huvudsakligen från 40- och 50-talet. På flera platser i rummet finns sittgrupper, riktade åt olika håll.

Det finns en poäng i hur stolarna är riktade, vad de bjuder in till.
– Om alla stolar är vända mot teven, vad sänder man ut för signaler då? frågar Gizella Nemeth retoriskt.

Hon visar runt i lokalen, tar fram koppar ur ett vitrinskåp, äldre vykort diskuteras. Tingen i minnesrummen har ett tydligt syfte, de ska bjuda in till samtal och möten. Intrycken, vare sig det är syn, känsel, ljud eller dofter, ska väcka minnen (så kallad reminiscens) och i förlängningen bidra till ett mer innehållsrikt liv. Hela verkstaden är ett sätt att visa hur man genom inredning och små detaljer kan skapa rum som öppnar upp för mer samtal.

– Med hjälp av en bra miljö kan man verkligen skapa guldstunder i vardagen, säger Gizella Nemeth.

Fakta Personligt

Gizella Nemeth
Yrke: Kultur­sekreterare/pedagog.
Bor: Malmö.
Ålder: 48 år.
Familj: Har en systerdotter boende hos sig.
Intressen: Träning, yoga, deckare.

Irmeli Dahlbacka
Yrke: Kultur­sekreterare/pedagog.
Bor: Malmö.
Ålder: 53 år.
Familj: Två vuxna barn.
Intressen: Koloni­lotten, läsning.

Fakta Guldstunder för äldre

Inspirationsverkstaden har flera delar i sin verksamhet. De tar emot personalgrupper från äldreboenden som vill ha tips och inspiration, och lånar även ut material. Äldre som bor på boenden kan också komma tillsammans med personal för att besöka minnesrummen. Varje år anordnar man också ett antal guidade turer, exempelvis till museum, för äldre.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE