Publicerad 14 april 2011
Reportage

Emma – en livfull förmån

Informatören Lina Beutler fick provrörsbefruktning som löneförmån genom ett bruttolöneavdrag. För arbetsgivaren var det en enkel punktinsats med samma skatteupplägg som vid köp av en personaldator. För Lina Beutler och hennes man har det förändrat livet.

– Det är svårt att tänka sig ett liv utan Emma. Jag är väldigt glad att jag har en arbetsgivare som försöker se till hela människan, säger Lina Beutler, informatör i Svenska kyrkan i Märsta.

Sin äldsta dotter, Elin, fick Lina Beutler och hennas man Thomas genom så kallad IVF-behandling, som bekostades av Stockholms läns landsting. Men för att få ytterligare ett barn var familjen hänvisad till privata alternativ.

Själv säger Lina Beutler att hon på jobbet alltid har pratat öppet om att hon och hennes man var ofrivilligt barnlösa. Så när hon tog upp saken med sin chef kom frågan om provrörs­befruktning inte som någon total överraskning.

– Jag kan tänka mig att många inte skulle våga dra in sitt privata liv. Men vi är en liten arbetsplats med bra arbetsklimat så det kändes helt naturligt.

Allt som krävdes var en snabb koll med Skatteverket för att se vilka regler som gällde för beskattning av förmånen. Sedan var det grönt ljus.

Lina Beutler konstaterar att det varken är krånglig eller särskilt dyrt för arbetsgivaren att ordna med ett bruttolöneavdrag.  Upplägget är detsamma som när anställda köper en personal­dator.

– Hittills har jag inte hört ett enda bra argument varför provrörsbefruktning inte borde erbjudas som löneförmån. Dessutom ställer en smart arbetsgivare upp när en anställd behöver hjälp. Det är ett sätt att visa att det är en bra arbetsplats dit man kan komma med hela sin person.

När löneavdraget väl skulle göras undrade en kollega på löneavdelning om Lina Beutler kanske ville dela upp beloppet på sex månader i stället.

– Det var väldigt omtänksamt. Nu behövdes inte det eftersom vi redan hade sparat ihop pengarna.

Hur har det här påverkat din syn på arbetsgivaren?

– Först tyckte jag att det var helt naturligt att de ställde upp, men efteråt har jag insett att det nog är ganska unikt, säger Lina Beutler.
 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE