Publicerad 26 augusti 2014
Reportage

De vill att alla röster ska höras

Tre veckor kvar, och slutspurt i valrörelsen. Men i Malmö handlar det inte bara om att locka väljare till det egna partiet. Att få fler att över huvud taget rösta står högst på agendan för Rosengårds egna valarbetare.

Aidid Tomas är 22 år och bor i bostadsområdet Herrgården i Rosengård.
– Jag röstade inte i förra valet, men den här gången ska jag göra det, säger han.
För Aidid Tomas som är arbetslös är jobben den viktigaste valfrågan. Likaså för Noor Zadran, 20 år, förstagångsväljare som också gör klart att han ska rösta.
– Ja, annars tycker jag inte att man ska klaga. En röst kan förändra allt, säger han högtidligt. Och lägger till en blinkning.
Så varför är det så många andra här som struntar i valet?
– De orkar inte. De skiter i politiken, säger Noor Zadran.

Båda två är faktiskt i minoritet. För i Herrgården röstade färre än hälften, bara knappt 44 procent i kommunvalet förra gången. Men kanske blir det annorlunda det här valet. Bricks, en mötesplats för unga i Rosengård som drivs av Malmö stad har i år lagt extra krut på att få fler engagerade i valet och har sedan i mars fyra demokratiambassadörer anställda på deltid. Inget nytt i sig, kommunen har haft liknande projekt tidigare.
– Jo, det fanns många demokratiambassadörer i Malmö förra valet också. Men de var osynliga i vårt område. Vi ville ha egna ambassadörer som själva kommer härifrån, säger Engelbert Livaja, ungdomskommunikatör på Bricks, som ansökte och fick bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Ambassadörerna är ute och pratar med unga på mötesplatser och i föreningar. En valmässa arrangerades inför EU-valet, och sista augusti ska det bli valfestival dit alla partier är inbjudna.
– Vi planerar själva vad vi ska göra, främst försöker vi nå förstagångsväljare, säger Vlora Makolli, student på politiska kandidatprogrammet i Lund och demokratiambassadör på kvartstid.

Just den här veckan är det Malmöfestival, och Vlora Makolli har lämnat Rosengård för att hjälpa till i Malmö stads egen ”valstuga”, en monter med glasväggar bland festivaltälten på Gustav Adolfs torg. Då och då sticker någon in huvudet, frågar om förtidsröstning, testar valkompassen eller bara ber om en blå, vit eller gul ballong till barnen.
– Många tror att vi är politiker, men det där är faktiskt valmyndighetens färger. Vi är neutrala, betonar Vlora Makolli.

Så hur gör du för att få fler att rösta?
– Det är flera faktorer som spelar in varför man röstar eller inte. Språket är en barriär, det händer att folk inte förstår hur och när man ska rösta. Vi har en vallokal i närheten av Bricks, så vi försöker inspirera och visa att de kan rösta på plats. Och det finns också de som, kanske på grund av egna upplevelser i ett annat land, associerar politik till förtryck, säger Vlora Makoli, och tillägger att det i början var svårare än hon trodde.
– En del är så fokuserade på sina argument att partierna inte bryr sig om folket, att det bara handlar om makt och pengar.

Hur gör du då?
– En kille tipsade jag om att komma till vår valmässa och själv debattera med politikerna. Och att åtminstone rösta blankt för att visa sitt missnöje. Om man har tid och energi kan det gå.
Utmärkande för Malmö, och även andra städer med invandrartäta stadsdelar, är också den stora skillnaden i valdeltagande mellan olika stadsdelar. Några kilometer västerut från Rosengård ligger Djupadal, ett platt villaområde där husen ligger på till synes snörräta linjer.
Här röstade 90 procent i förra valet, högst valdeltagande i hela Malmö. Men några väljare syns inte till den här tisdagsförmiddagen, vare sig på gatorna eller i trädgårdarna. Kanske en bild av att arbetslösheten också är låg här, folk är väl på sina jobb helt enkelt.

Några hundra meter därifrån, utanför systembolaget och matbutikerna vid Gamla Limhamns centrum är det lite mer rörelse. Valrörelse till och med: Bo Björk från pensionärspartiet SPI Välfärden delar ut information och pratar med folk som stannar till.
– Här är många som kommer fram och är intresserade, så är det inte om man står på Möllevångstorget, konstaterar Bo Björk som själv bor i närheten, blev pensionär för en månad sedan och nu engagerat sig i politiken.
– Rent allmänt är man väldigt bevandrad här. Det pratas mycket politik i de här stadsdelarna. Man inser vikten av att utnyttja sin demokratiska rättighet, säger Bo Björk.

Kan det vara så att invånarna i stadsdelar med högt valdeltagande också är mer aktiva och påverkar politiska beslut mer än andra?
Frågan går till kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
– Nej, det har jag inte sett några bevis för. Men man kan höras olika mycket i det offentliga samtalet. Där tror jag man kan se kopplingen. I områden där arbetslösheten är högre och utbildningsnivån lägre kanske man inte tar för sig av det samhället har att erbjuda på samma sätt. Man ställer kanske inte heller lika tuffa krav på den service man får. Det betyder inte att man bryr sig mindre, men synpunkterna kommer inte fram på samma sätt.

Malmö stads strategi för att öka valdeltagandet är bland annat att göra det lättare att förtidsrösta.
– Vi vet att det spelar roll. Kommer man inte från en familj med tradition att gå och rösta på valdagen är det betydligt lättare att om man kan rösta där man är, på biblioteket eller i närheten av där man handlar. Framför allt i områden med lågt valdeltagande har vi sett en ökning om fler förtidsröstar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Bricks demokratiambassadörer har också fått ett positivt kvitto på sitt arbete. I EU-valet ökade valdeltagandet i Herrgården från blygsamma 14 till 22 procent i år. Kanske på grund av valmässan på Bricks, politikerbesök och de ständiga diskussionerna med unga.
– Många unga känner sig frustrerade, att politiken inte berör dem. Då säger jag att de kan förändra det. Man kan inte leva i frustration för alltid, säger Vlora Makolli.

Fakta Fler röstade i förra valet

Val    2006    2010
Kommunvalet     79,4%    81,62%
Riksdagsvalet     81,99%    84,63%

2006 tog kommunerna över ansvaret för förtidsröstningen. Sedan dess har det blivit fler platser där man kan förtidsrösta och andelen som gör det har ökat. 2006 förtidsröstade 31,8%, 2010 var det 39,4%.

Kommunvalet 2010
Högst valdeltagade    Lägst valdeltagande:

Lomma 90,48%    Haparanda 61,04%
Vellinge 89,62%    Eda 66,99%
Danderyd 89,19%    Årjäng 70,10%

I Malmö ökade valdeltagande i kommunvalet 2010 från 73,49%
2006 till 74,34% 2010. Men det var stora skillnader mellan olika valdistrikt.

Högst valdeltagande     Lägst valdeltagande
N Djupadal 90,30%    Kryddgården 41,28%
S Rosenvång 89,37%    Herrgården 43,55%
S Djupadal 89,16%    Örtagården Ö 44,76%

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE