Publicerad 8 juli 2009 Uppdaterad 8 juli 2009

Ystad tvingas lägga mer sand på stranden

Länsstyrelsen i Skåne hotar Ystads kommun med nära 1 miljon kronor i böter om man inte lägger ut mer sand på stranden. Sanden ska stoppa erosionen som hotar husen närmast havet.

Problemet med erosion är stort på flera delar av Ystads kustlinje. Vid högvatten och stormar bryter vågorna ner kustlinjen och drar med sig jord och sand ut i havet. Ett sätt att stoppa erosionen är att lägga ut mer sand på stranden som en buffert.

Länsstyrelsen anser att kommunen har lagt ut för lite sand på vissa ställen och kräver nu att kommunen ska lägga ut minst 16 000 kubikmeter sand vid Löderups strandbad senast den 31 december 2010 och ytterligare 23 000 kubikmeter till den 31 januari 2012.

­Problemen är störst i Löderup och enligt länsstyrelsen har erosionen nått så långt att det bara är ett par meter kvar till en väg som går vid de yttersta husen.

– Många stugägare är oroliga för den pågående stranderosionen och sandutfyllnaden är nödvändig för att lösa de akuta problemen, säger Kristian Wennberg, chef för Länsstyrelsens Fiske- och vattenvårdsenhet.

Kommunalrådet Thomas Lantz (M), i Ystads kommun tror att kommunen kommer att klara tidsgränserna för utfyllnaden och tycker det är onödigt av länsstyrelsen att hota med miljonböter.

–Det är trist att man kommer med hot på det viset trots att man vet att vi jobbar med frågan. Vi kommer förmodligen att överklaga det här, säger han till SR P4 Malmö.

Åtgärderna kräver mycket sand och Ystads kommun har sökt tillstånd att suga upp sand till havs utanför Sandhammaren. Enligt Thomas Lantz skulle det vara den billigaste och det miljövänligaste sättet att få fram sand. Men regeringen har hittills sagt nej.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE