Publicerad 7 februari 2013 Uppdaterad 7 februari 2013

Vision tar strid för rösträtt i energibolag

Norrtälje energi försöker ta bort rösträtten för fackens företrädare i bolagsstyrelsen. Men Visions företrädare tänker kämpa emot.

–Vi vill ha kvar vår rösträtt. Bolaget vill utnyttja ett undantag i lagen eftersom de tycker att personalrepresentanterna i styrelsen sätter den politiska majoriteten ur spel, säger Jonas Hallsten ordförande i Visions klubb på Norrtälje Energi.

Styrelsen i det kommunala bolaget Norrtälje Energi har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige. Idag har styrelsen borgerlig majoritet med en ledamot vardera från Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet och två från Socialdemokraterna. De två personalrepresentanterna från Vision och SEKO får då något av en vågmästarroll när man ska rösta om viktiga frågor.

Det handlar om övergripande frågor och strategiska vägval som företaget måste göra, exempelvis vad man ska investera i och hur man ska utveckla sina produkter.

Norrtälje energi har skickat in en begäran till Finansdepartementet om att man ska få ta bort rösträtten för personalrepresentanterna vilket man kan ha rätt till enligt lagen om styrelserepresentation.

–I en normal styrelse ska fackrepresentanterna ha rösträtt men i en politiskt tillsatt styrelse är det helt felaktigt, det sätter demokratin ur spel, säger Kjell Jansson (M) ordförande i Norrtälje kommunhus AB som äger bolaget.

På vilket sätt sätter det demokratin ur spel?

–Om det är en knapp borgerlig majoritet i kommunen och styrelsen och fackrepresentanterna allierar sig med oppositionen blir det ju helt tokigt. De är ju vågmästare och det tycker vi är odemokratiskt i en politiskt tillsatt styrelse.

Vision och SEKO har motsatt sig bolagets begäran och skickat in en inlaga till departementet.

–Vi ska inte lägga oss platt på rygg. Ska de ta vår rösträtt ska de få jobba för det i alla fall. Vi tycker att vi är delaktiga och fattar bra beslut för företaget.

Varför är det så viktigt att ni som personalrepresentanter har rösträtt?

–Vi är de enda i styrelsen som har fackkunskap, som kan el, bredband och fjärrvärme. Vi står för marknadskunskapen. Politikerna har ju en ambition att läsa in sig men de är fritidspolitiker i stort sett allihop och då är det svårt att få den branschkunskap som behövs.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE