Publicerad 31 juli 2014 Uppdaterad 1 augusti 2014

Vision kräver nya lokaler till färdtjänsten

Visions huvudskyddsombud i Boden kräver bättre arbetslokaler för färdtjänsthandläggarna. Flytten från stadshuset till ett avlägset industriområde har lett till ett starkt missnöje från brukarna som drabbat de anställda i form av hot och stress.

För ett år sedan flyttade Boden kommun färdtjänstens lokaler ut från stadshuset i centrum till ett industriområde utanför staden där kommunen bland annat har sina förråd. Flytten innebar att handläggarna fick betydligt längre resor till brukarna vid hembesök.

Placeingen i industriområdet, med intensiv lastbilstrafik, är också klart olämplig för personer som har svårt att röra sig. Den nya placeringen har gjort det i princip omöjligt för brukare att besöka färdtjänsten för att till exempel hämta parkeringstillstånd.

En av färdtjänsthandläggarna, Margareta Vahlström, säger att arbetet har blivit stressigare och att brukare vid flera tillfällen har blivit arga på grund av den försämrade servicen som flytten har inneburit.

–Det blir vi som får ta emot missnöjet och det känns inte bra. Det här är inte en bra arbetssituation, säger hon.

Situationen är så allvarlig att Visions huvudskyddsombud Ewa Matti har skickat en så kallad 6-6a-ammälan till arbetsgivaren med krav på omedelbara arbetsmiljöåtgärder. I den begär hon att de anställda ska få bättre lokaler där de kan utföra sina arbetsuppgifter utan att känna sig hotade och bli stressade i onödan.

Trots att huvudskyddsombudet tidigare hotat med att anmäla saken till Arbetsmiljöverket har inget hänt.  

Margareta Vahlström berättar också att flera handikapporganisationer har krävt att färdtjänsten måste få andra lokaler för deras medlemmar ska få bättre service. Enligt huvudskyddsombudet har de ansvariga politikerna lovat bättre lokaler men ändå har inget hänt.

Magnus Carlsson, avdelningschef på kommunens fastighetsavdelning, säger att inga beslut ännu är fattade men att kommunen nu har nya lokaler på gång i centrum.

–Jag kan inte lova något exakt datum men jag hoppas att de ska kunna flytta inom ett par månader, säger han.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE