Publicerad 7 februari 2012 Uppdaterad 4 maj 2012

Vill se en uppkäftig debatt om socialpolitik

Företrädare för Vision Göteborg efterlyser, tillsammans med Gudrun Schyman och Susanna Alakoski, en mer högljudd debatt om socialpolitiken.

Vad har Gudrun Schyman och Susanna Alakoski gemensamt? Jo, de är båda före detta socialarbetare. I dag efterlyser de i en debattartikel i Göteborgs Posten – tillsammans med företrädare för fackförbundet Vision – att socialchefer och -arbetare unisont höjer sina röster.

”Alltför få lyssnar på socialarbetarna”, skriver de och forsätter: ”Socialarbetarna är den grupp som mest och bäst ser de omedelbara konsekvenserna av politiska beslut. De ser hur det blir när det inte fungerar som beslutsfattarna har tänkt sig”.

Artikelförfattarna har tröttnat på den negativa bilden av socialt arbete. Och menar att socialarbetare varje dag gör fantastiska insatser som innebär att många människor får ett bättre liv. Socialarbetarna arbetar under tuffa förhållanden. Varför är intresset så litet för att göra någonting åt det? frågar de sig.

Marcus Gustavsson och Jenny Johansson, ordförande respektive yrkesansvarig socialarbetare på Vision i Göteborg, har startat bloggen Vi gör skillnad! Där kan socialarbetare berätta om sina jobb och lämna förslag. Bloggen är tänkt att fungera som ett underlag för beslutsfattare, samt ett sätt att förbättra arbetssituationen för dem som verkställer besluten.

”Vi efterlyser en stolt socialarbetarkår som vittnar och ställer sig på barrikaderna tillsammans med medborgarna. Och vi efterlyser beslutsfattare som är intresserade av att lyssna på socialarbetarna”, avslutar de debattartikeln med.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE