Publicerad 13 september 2013 Uppdaterad 13 september 2013

Växjö krävs på 325 000 kronor i böter

Växjö kommun köpte maskiner och tjänster för 3,7 miljoner kronor utan att göra någon upphandling. Det anser Konkurrensverket som kräver kommunen på 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Enligt Konkurrensverket har tekniska förvaltningen gjort flera otillåtna direktupphandlingar. Det handlar bland annat om inköp av en sopmaskin, en sanitetsanläggning och anläggande av trafiksignaler och krossning av bergmassor. Sammanlagt till ett värde av cirka 3,7 miljoner kronor.

Alla de aktuella upphandlingarna överskrider gränsen på 284 000 kronor vardera. Det är gränsen för när alla upphandlingar ska annonseras och konkurrensutsättas.

Eftersom tekniska kontoret har brutit mot reglerna vid flera tillfällen kräver Konkurrensverket böter som motsvarar nästan 9 procent av kontraktsvärdet, vilket är nära taket på 10 procent.

–När skattebetalarnas pengar hanteras på detta sätt innebär det bland annat att det inte finns några garantier för att det är den bästa affären som görs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Nu är det förvaltningsrätten i Växjö som ska ta ställning till om kommunen ska dömas att betala upphandlingsskadeavgiften.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE