Publicerad 26 april 2012 Uppdaterad 27 april 2012

Vatten blir till guld i Skellefteå kommun

Över 147 000 kronor per invånare. Så stora är tillgångarna i Skellefteå som är den överlägset rikaste kommunen i landet. Laxå kommun intar den föga smickrande sistaplatsen.

– Det beror på att vi äger vattenkraften själva, säger Susanne Aidanpää, ekonomichef i Skellefteå kommun.

När skulder och kommande pensionsförpliktelser för 2011 har räknats bort har Skellefteå kommun kvar tillgångar till ett värde av 147 386 kronor per kommuninvånare. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort åt Tidningen Vision.

Därmed är kommunen ohotad i topp. På andra plats kommer Halmstad med 56 954 kronor per kommuninvånare.
En gemensam faktor för flera av kommunerna som har placerat sig på den övre delen av listan är att de kommunala energibolagen inte har sålts ut.

Även för Skellefteå stavas förklaringen vatten. Kommunen äger Skellefteå Kraft, ett av de största och mest vinstrika kommunala energibolag i landet.

– Det ger oss cirka 200 miljoner kronor mer i intäkter per år jämfört med en motsvarande kommun som har sålt sitt vattenverk, säger Susanne Aidanpää.

Enligt henne är det en förklaring till att Skellefteå har en relativt omfattande kommunal verksamhet. Bland annat är man landets badhustätaste kommun, har nästan 40 grundskolor och fler lekplatser än självaste huvudstaden.

Pengarna verkar dock inte satsas på att höja de kommunanställdas löner. Snittlönen i Skellefteå är 23 900 kronor, för riket som helhet är siffran 24 500.

– Nej, löneligan toppar vi inte. Där ligger vi nog snarare i den nedre delen, konstaterar, Susanne Aidanpää.

Laxå intar den föga smickrande sistaplatsen. Där har alla kommuninvånare en skuld på drygt 33 000 kronor.

– Varje år minskar befolkningen i kommunen med sex procent. Det är den stora förklaringen till att vi är skuldsatta, säger Cecilia Aldén, ekonomichef i Laxå kommun.

Den negativa spiralen med minskad befolkning och lägre skatteintäkter är inte unik för Laxå kommun i Örebro län. Men ingenstans är nettoskulden så stor utslagen på varje kommuninvånare, 33 383 kronor.

Cecilia Aldén berättar att kommun är mitt uppe i en omfattande översyn av verksamheten. Man ser över organisationen, administrationen och ledning för att ta reda på vad man ska göra i framtiden och vad som ska väljas bort.

– Vi måste fokusera på kärnverksamheten och få en ekonomi i balans så fort som det överhuvudtaget är möjligt.

När är ni där?

– Förhoppningsvis redan 2013 och allra senast 2014, säger Cecilia Aldén.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE