Publicerad 9 december 2013 Uppdaterad 9 december 2013

Varannan vill inte rekommendera Sahlgrenska

Varannan anställd på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg skulle inte rekommendera någon annan att jobba där. Det visar en medarbetarenkät.

Västra Götalandsregionens medarbetarenkät visar också att varken regionen i stort eller Sahlgrenska universitetssjukhuset är väl rustad för framtida förändringar. Den så kallade prestationsnivån får gult ljus. Grönt ljus innebär att organisationen kan fortsätta på den inslagna vägen medan rött ljus signalerar kris. De enda sjukhus i regionen som får grönt ljus är Angereds närsjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, skriver Göteborgs-Posten.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE