Publicerad 11 augusti 2014 Uppdaterad 11 augusti 2014

Varannan kommun har brist på inspektörer

Över hälften av landets kommuner uppger att de behöver fler livsmedelsinspektörer. Det visar Livsmedelsverkets senaste rapport.

Minst en gång om året ska kommunerna inspektera de känsligaste livsmedelsanläggningarna i kommunen. Målet som Livsmedelsverket satt upp ska vara uppfyllt senast sista december i år. Det handlar bland annat om storkök på sjukhus, äldreboenden och skolor. Men enligt Livemedelsverkets senaste årsrapport är det en bra bit kvar. 2013 var det 13 procent av anläggningarna som inte fick något besök alls.

–Vi ser allvarligt på detta. Det här handlar om anläggningar som antingen producerar stora mängder livsmedel eller hanterar livsmedel till extra känsliga konsumentgrupper. Brister i hanteringen kan få allvarliga konsekvenser, säger Åsa Eneroth, chef för Livsmedelsverkets utvärderingsenhet.

En orsak till att vissa kommuner inte hinner med är brist på personal. Drygt hälften, 52 procent av, kommunerna uppger i rapporten att de behöver mer personal. Totalt handlar det om sammalagt ett 40-tal inspektörer.

Carina Barthel är chef för Ystad-Österlenregionens miljöförbund som har haft en viss brist på livsmedelsinspektörer.

–Vi har anställt en vikarie året ut och lånat in en vikarie från hälsoskyddet för att hinna med. Under sommaren har jag också varit ut och gjort en del kontroller, säger Carina Barthel.

Carina Barthel tror dock inte att miljöförbundet kommer att behöva tillsvidareanställa fler livsmedelsinspektörer efter årsskiftet eftersom kontrollerna blir allt effektivare. Hon säger också att verksamheterna som inspekteras blir allt duktigare på miljöfrågor vilket innebär att inspektörerna inte behöver stanna lika länge på sina kontroller. En faktor hon anser har bidragit till effektiviseringen är att företagen som inspekteras måste betala för kontrollen.

–Eftersom vi tar betalt av dem vi kontrollerar har vi har helt enkelt varit tvungna att bli effektivare, säger hon.

Att kontrollerna blir allt effektivare visar sig också i Livsmedelsverkets statistik. 2013 inspekterades 91 732 anläggningar vilket är 1 700 fler än året innan. Detta trots att antalet årsarbetare inom livsmedelskontrollen har minskat de senaste åren, från 612 2011 till 596 förra året.

–Det går sakta åt rätt håll men det finns fortsatt ett behov av mer personal och kontroller. Man ska också tänka på att det är stora skillnader mellan kontrollmyndigheterna. Vissa gör ett jättebra jobb medan andra måste bli bättre, säger Linda Eskilsson, utvärderare på Livsmedelsverket.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE