Publicerad 11 oktober 2006 Uppdaterad 11 oktober 2006

Var tredje socialsekreterare hotad

Tre av tio socialsekreterare har blivit hotade på jobbet under det senaste året och nästan var femte har funderat på att byta jobb på grund av våld och hot. Det visar en undersökning som SKTF har gjort.

Socialsekreterare är en av de yrkesgrupper där hot och våld är allra vanligast. Det visar bland annat undersökningar från Arbetsmiljöverket.


 


I SKTFs undersökning bland 227 medlemmar som arbetar som socialsekreterare svarar 30 procent att de blivit utsatta för hot på jobbet det senaste året. Bara drygt 2 procent svarar att de blivit utsatta för våld men nästan 20 procent har en kollega som har drabbats det senaste året.


 


Ombudsmannen Niklas Olsson Strömstedt, som ligger bakom undersökningen, har inga siffror på om hot och våld har blivit vanligare. Men han tycker sig se en trend och har fått signaler om att folk som kommer till behandlingshem mår sämre än tidigare.


 


–Vi har inte gjort någon undersökning bland våra medlemmar tidigare men att frågan är ständigt levande på många arbetsplatser och att det finns en otrygghet är tydligt, säger Niklas Olsson Strömstedt.


 


Att det finns en otrygghet visar sig också i undersökningen. 15 procent känner sig otrygga och det är ännu vanligare bland de yngre socialsekreterarna. Ungefär lika många har funderat på att byta jobb på grund av hot och våld.


 


–Det kan ju i och för sig vara naturligt om man inte är lika rutinerad. Men då är det ju viktigt att arbetsgivaren stöttar dem i sitt arbete och frågan är om arbetsgivaren tar det på allvar.


 


Niklas Olsson Strömstedt efterlyser bland annat att arbetsgivarna ska ge nyanställda en introduktionsutbildning i hot och våld, konflikthantering, vilka regler som gäller, vad som gäller för hembesök och för att jobba på kvällar och hur man tar emot klienter.


 


–Det bör man komplettera med och dessutom koppla till arbetsplatsen. Det kan vara väldigt olika behov beroende på hur det ser i lokalen och kommunen där man jobbar.


 


Om det inträffar ett tillbud på arbetsplatsen är det viktigt att det finns en plan för hur personalen ska agera. 60 procent av tillfrågade svarar att det finns en sådan plan medan 30 procent svarar att de inte vet. Bara 25 procent uppger att alla på arbetsplatsen känner till krishanteringsplanen.


 


–Men det spelar ju ingen roll om det finns en plan på nästan alla ställen om personalen ändå inte känner till den och tränar på vad man ska göra.


 


–Man borde ha övningar varje år så att man har ett krismedvetande på arbetsplatsen, för rätt som det är händer det, säger Niklas Olsson Strömstedt.


 


 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE