Publicerad 13 september 2013 Uppdaterad 13 september 2013

Väktare och säkrare rutiner efter hot

En patient på Falu Lasarett har under flera månader hotat personalen på en avdelning. Nu har ledningen infört säkrare rutiner och väktare som följer personalen ut.

En patient på Falu Lasarett har i flera månader hotat personalen på en avdelning genom både telefonsamtal och besök. Han har bland hotat personalens barn och sagt att han ska skjuta dem som jobbar där.

Den senaste tiden har hoten eskalerat och en kväll i augusti tog växeln emot 200 samtal på bara några timmar. Personalen har mått dåligt och avdelningschefen skickade för ett par veckor sedan in en anmälan till Arbetsmiljöverket där hon skriver att det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

Sedan anmälan gjordes har avdelningen gjort stora förändringar för att göra arbetsplatsen säkrare och polisen har kopplats in. Agneta Q Melander, arbetsmiljösekreterare på Landstinget Dalarna, har hjälpt till med arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på avdelningen.

- I den första akutfasen kollade vi över trygghetslarm, satte in extra bevakning med väktare som följde de anställda till omklädnings- och soprum, och låste hissar och dörrar. Nu handlar det om ett mer långsiktigt arbete, säger hon.

Agneta Q Melander tycker att cheferna på avdelningen skött sig exemplariskt genom att bland annat erbjuda personalen krisstöd, dela ut trygghetslarm och skapa rutiner för hur de anställda ska agera om hoten kommer igen.

- Det är en väldigt obehaglig situation för dem som jobbar där och jag tycker att chefen har tagit det hela på största allvar.

Nu jobbar landstinget med att gå igenom sina handlingsplaner för hot och våld.

- Det här aktualiserar många frågeställningar. Det finns ett dilemma i att vi måste se till att personer inte blir utan vård, samtidigt som vi måste ha rutiner för hur vi hanterar hotfulla patienter, säger Agneta Q Melander.

 

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE