Publicerad 12 november 2010 Uppdaterad 12 november 2010

Utsläpp kan kosta kommun 20 miljoner

Söderköpings reningsverk släpper ut för mycket kväve. Länsstyrelsen hotar med vite på 20 miljoner kronor om kommunen inte minskar utsläppen.

Redan 1998 fick kommunen besked om att kväveutsläppen från reningsverket inte fick vara större än 15 milligram per liter vatten. Trots det har reningsverket inte klarat att hålla utsläppen under gränsen. Förra året släppte man ut 40 procent mer kväve än tillåtet, rapporterar Sveriges Radio Östergötland.

Michael Botvidsson, teknisk chef i Söderköping, säger att problemen beror på att kommunen satsat för lite pengar på ny teknik.

– Vi har gjort investeringar och verkligen försökt, men tyvärr har vi inte fått vår process att fungera som den ska och därför har vi inte klarat kraven, säger han till Radio Östergötland.

Kommunen har nu fram till 2013 på sig att se till så att avloppsvattnet blir renare. Lyckas det inte riskerar man att få betala 20 miljoner kronor i vite. 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE